Flere unge føler på treningspress

Publisert 13.09.2018 av Marita Skoglund, Thale Kristensen. Endret 20.11.2018.

Fokus på trening og hvordan vi bør se ut er noe som opptar mange unge i dag. Med dette følger også et treningspress. Men hvor kommer dette treningspresset fra?

Treningspress:
Nastaran Haidari (18) er en av ungdommene vi har møtt som forteller at hun har følt på treningspress.

Vi har vært rundt i Bodø og spurt unge mennesker om de noen gang har følt på treningspress, og hvor de tror det kommer fra.