KOMMENTAR: Eiendomsskatten er for høy

Publisert 20.09.2018 av Patrick Key. Endret 22.11.2018.

Et omdiskutert tema de siste dagene har vært om eiendomsskatten i Bodø kommune. Vi har kommet til det nivået at den må reduseres, men partiene er uenige i hvordan man skal kutte for å få det til.

DYR SKATT:
Eiendomsskatten i Bodø økte med 150 prosent og dermed har flere ikke råd til å betale.

Hva er eiendomsskatt?

 

Skatteetaten;
"Eiendomsskatt er en kommunal skatt som kommuner kan vedta å innføre. Eiendomsskatten betales i de fleste tilfeller sammen med andre kommunale avgifter, i fire terminer per år. Formålet med eiendomsskatt kan variere etter sted, men de vanligste formålene er økte inntekter til myndighetene og utjevning av økonomiske ulikheter"

Eiendomsskatten er et av de temaene vi aldri blir enig om. Mange mener den er for høy, og flere mener til og med at den burde fjernes.
Siden Ida Pinnerød ble ordfører i 2015, har eiendomsskatten økt med hele 150 prosent, altså fra 100 millioner kroner til rundt 250 millioner kroner. Disse summene resulterer i at Bodø har tredje høyest eiendomsskatt i hele Norge.

Ikke en eneste sykehjemsplass
Ordfører Ida Pinnerød (Ap) forteller selv at målet ikke er å ha høyest mulig eiendomsskatt, men at det er et mål at barn og unge skal ha en skikkelig skole å gå på, gode kulturtilbud, idrettshaller, samt å ha en sterk nok økonomi til å løfte byutviklingsprosjekter man står foran.
   Men til tross for den store økningen fra 2015 til nå, er det fortsatt ikke blitt utviklet en eneste sykehjemsplass i Bodø. Det er for dårlig.

Sliter med å betale
I mediene har man hørt om barnefamilier, aleneforeldre og pensjonister som sliter med å betale den store eiendomsskatten. Enkelte huseiere har fått regning på opp mot 25.000 kroner i året. 
 Vi har hørt skrekkeksempler om småbarnsforeldre som har tatt barna sine ut av barnehagen for å få råd til å dekke skatten. Å bygge større og bedre barnehager når flere ikke har råd til å ha barna sine der, gir liten mening.
Pensjonister er også i faresonen, da mange eldre har en liten pensjon. Sitter man da på en dyr bolig, vil det dermed være enda vanskeligere å betale eiendomsskatten.

Saken fortsetter under bildet.

Debatt på Stormen Bibliotek.
Partiene fortsatt uenige:

Fra venstre: Allan Ellingsen (FrP), Grethe Fjærvoll (Høyre), Ida Pinnerød (Ap), Synne H. Bjørbæk (Rødt)

Partiene er uenige
Frp, Høyre og Rødt legger alle frem forslag om hvordan de mener eiendomsskatten bør endres.
Rødt
er klare på å innføre eiendomsskatten etter Oslo-modellen. Det vil si at de som sitter på en alminnelig eiendom, samt gjennomsnittlig lønn, skal betale nærmest ingenting. De som derimot sitter på store eiendommer og mer penger skal etter modellen betale mer for å utjevne forskjellene.

Allan Ellingsen, og Frp, er klare på at prioritering er stikkordet. Å ikke gå i lommebøkene til innbyggerne for å hente penger. Frp ønsker å kutte i kultur, politiske aktiviteter, samt å ta imot færre flyktninger, som har vist seg å belaste kommunens budsjetter hardt.

Høyre er derimot bestemte på å gjøre ting smartere og rimeligere. Å se etter andre smarte løsninger, istedenfor å gå for det første og letteste alternativet, som er å heve skattenivået for innbyggerne i kommunen.

- Gjøre ting smartere og rimeligere
Eiendomsskatt er i seg selv en positiv ting, da det bidrar til å bygge opp velferdstjenester for kommunen. Men det hjelper ikke at skatten øker når man ikke prioriteter sykehjemsplasser. Å ta vare på eldre og syke er noe av det viktigste i en velferdsstat.
  Grethe Fjærvoll (Høyre) sine utsagn passer derfor bra, hvor det faktisk handler om å gjøre ting rimeligere og smartere, samt at kommunen selv må bli flinkere på å begrense sin egen pengebruk, og ikke minst prioritere pengene riktig.

Må ha et lavere budsjett
Jeg er enig med Frp og Høyres om å holde seg til et budsjett langt lavere enn dagens nivå. Et så høyt nivå som dagens eiendomsskatt i Bodø kommune fører til sosiale ulikheter i forhold til hva man får tilbake. Rødts forslag om Oslo-modellen mener jeg fører til både urettferdighet og ulikhet, ved at enkelte personer skal betale betydelig mer enn andre. Derfor burde eiendomsskatten senkes. For alle.