"Svenske tilstander" eller "Sylvi-tilstander"?

Publisert 30.10.2018 av Thale Kristensen. Endret 21.11.2018.

Stortingsrepresentant Abid Raja mener Sylvi Listhaug advarer det norske folk om noe som ikke skjer i Norge, men i Sverige. 

I debatt:
Abid Raja (V) og Sylvi Listhaug (Frp)

Forleden møtte Abid Raja (V) og Sylvi Listhaug (Frp) til TV-debatt. Raja er mer redd for "Sylvi-tilstander" enn "svenske tilstander". Listhaug svarer tilbake med at "svenske tilstander" også kan komme til Norge. 

Evig debatt
I debatten sier de ingenting nytt, og jeg vet på forhånd hvor Raja står i forhold til Listhaug. Likevel er det en debatt som kommer til å være aktuell så lenge det er ufred, krig og folk på flukt i verden. Begge står på sitt, og Listhaug kommer med sin skremselspropaganda om hvordan det kan bli i Norge om ikke innvandringen strammes inn. 

Listhaug bruker kongen som støtte til sitt synspunkt "Kongen sa at vi ikke kan ta i mot hele Afrika til Norge". Dette er åpenbart nøye gjennomtenkt fra Listhaug og jeg synes hun kommer med et godt argument. Kongens uttalelser har mye makt og er vanskelig å si imot. Virkeligheten er slik, vi kan ikke ta imot hele verden, det er begrenset hvor mange vi kan ta inn i Norge og at alle skal få den tilretteleggingen de har rett på. 

Langt unna svenske tilstander
Raja er selv innvandrer og ser det fra den andre siden, med en mer positiv innstilling. I likhet med Raja, mener jeg at Norge er langt unna svenske tilstander. Politianmeldelser i Sverige er 500 ganger mer vanlig enn i Norge. Kriminaliteten i Sverige har økt med 16 prosent, mens i Oslo de siste fem årene har den falt med 30 prosent. Tallene får meg til å si meg enig med Raja om at Norge ikke er i nærheten av så ille som Sverige. Listhaug advarer det norske folk om noe som ikke skjer i Norge, men i Sverige, det er en overdrivelse fra hennes side. 

Raja og Listhaug under debatten på NRK.
TV-DEBATT:

Abid Raja og Sylvi Listhaug i aksjon under debatten på NRK.

Når det er sagt, er det to måter å fremstille det hele på. Raja er den positive debattanten, mens Listhaug er den negative. I likhet med Sverige er det også kriminalitet i Oslo. Det er blitt registrert bilbranner, familier som blir beskutt, det er lokalmiljø der folk ikke føler seg trygge, dopsalg blant ungdommer, og deler av Oslo der det nesten ikke bor etniske nordmenn. Hva gjør dette med integreringen?

Forebygging av kriminalitet ved hjelp av dialog
Raja på sin side påpekte at mange følte seg trygge. 93 prosent av Oslos befolkning føler seg trygge der de bor og ferdes. Med det mener Raja at Listhaug skaper inntrykk av at det ikke er trygghet i Oslo. Raja vil forebygge kriminalitet med dialog blant ungdommen. Mens Listhaug mener at dialog ikke alltid er løsningen, spesielt ikke dersom det gjelder hardbarka kriminelle. Da må samfunnet ty til andre virkemidler. I en idealverden hadde det funket med dialog for å få bukt med et problem. Men i den virkelige verden er det ikke bestandig nok med en dialog.

Raja har en for liberal innvandringspolitikk, mens Listhaug har for streng. I denne debattformen vil det fremstilles som om det er svart-hvitt. Debattlederen vil få ytterpunktene fram slik at det blir interessant. For at innvandringspolitikken skal lykkes, mener jeg de må møtes på en middelvei og bli enige. Raja bør bli mindre naiv, mens Listhaug bør bli mer åpen og positiv til innvandring. Da vil det lykkes med god integrering, noe jeg vet at begge vil få til.