Slik skal politikerne i Bodø gi ungdommen en god oppvekst

Publisert 19.09.2018 av Silje Olsen. Endret 20.11.2018.

Tverrpolitisk enighet om Bodø-ungdommens oppvekstvilkår.

FORNØYD:
Randolv Gryt, komiteleder for oppvekst og kultur er fornøyd med at kommunedelsplanen endelig er ferdig utformet.

Komiteleder for oppvekst og kultur, Randolv Gryt (SV), har sammen med de øvrige medlemmene kommet til enighet om hvordan kommunedelsplanen skal se ut. Gryt mener de har klart å forme planen slik at den omfatter alle delene av oppvekstområdet.
- Hele poenget med planen er at vi vil ha en plan som er bredere enn før. Vi vil at planen skal tar for seg alle sidene ved en oppvekstpolitikk. For oss er det viktig å ha en plan som også omfatter de tiltak vi har på helse- og sosialområdet, i tillegg til skole, barnehage og kultur, sier han til Nettopp.

Viktige områder
Det ligger mye hardt arbeid bak planen, blant annet har elever, foresatte, lærere, ungdomsarbeidere, helse og sosialarbeidere fått være med på å utvikle den. Det var under bystyremøtet, torsdag i forrige uke at komiteen kunne legge frem den endelige planen.

SATSER PÅ OPPVEKST:
SATSER PÅ OPPVEKST:
Jørgen T. Fjørtoft (H) synes satsingen på en god oppvekst er viktig.

Jørgen Thommesen Fjørtoft (H), forteller at Pride-uka fikk politikerne til å bli oppmerksomme på andre utfordringer som unge kan komme opp i.
- Etter Pride-uka i Bodø ble vi mer oppmerksom på viktigheten av å ha en egen del som angikk skeive grupper med i planen, det var noe som ble tatt opp på forrige bystyremøte, sier han.

Enighet om psykisk helse 
Blant partiene i komiteen er det stor enighet rundt barn og ungdoms psykiske helse. En viktig faktor er blant annet skolevegring, elever som slutter og frafall i videregående skole. Både Gryt og Fjørtoft trekker frem et prøveprosjekt, hvor det ble ansatt en psykiatrisk sykepleier i skolen. Resultatene har vært veldig gode.
- Etter denne prøveordningen fant vi ut at vi ønsket å ansette en til som skulle fungere på samme måte, sier Fjørtoft.

Siden skolestart er det blitt ansatt seks psykiske helsearbeidere i skolen. Fjørtoft forteller at alle partiene var enige i at helserådgiverne skulle inn i skolen.

Pengene skiller dem 

SKOLEPOLITIKK:
SKOLEPOLITIKK:
Randolv Gryt (SV) mener at skolepolitikken er en sentral del i kommuneplanen for oppvekst og kultur.

Randolv Gryt skulle gjerne sett at Høyre og FrP, var villige til å legge inn like mye penger i prosjektet som SV og Ap.
-Dersom det ikke legges inn nok penger, vil vi ikke oppnå resultatene vi ønsker. Jeg ser at vi er mer villig til å bruke penger på skole, oppvekst og helse, det er et klart skille i politikken der, sier Gryt.

Fjørtoft innrømmer at partiet hans er påpasselig med pengene og mener de må ha kontroll på den offentlige pengebruken.
- Vi i høyre har et stort fokus på oppvekst, og mener at alle fortjener en god oppvekst. Folk som har en dårlig oppvekst får ofte det vi kaller en følgefeil resten av livet, det ønsker vi å unngå, og dette kan spare oss mye penger, sier han.

BEDRE AKTIVITETSTILBUD:
BEDRE AKTIVITETSTILBUD:
Politikerne i Bodø ønsker å forbedre aktivitetstilbudet for barn og unge.

-Vil skru ned kostnaden for de som driver med idrett
Oppvekstplanen inneholder satsinger på kulturområdet, for eksempel på idrettsanlegg. Begge representantene er enige om hva som er viktig, og de synes det er viktig å kunne tilby flere lavterskeltilbud for barn og unge. Det inkluderer både idrett og kultur. 

- Vi prøver å få kostnadene lavest mulig, men det er budsjettet som vil avgjøre hvordan utfallet vil bli, avslutter Gryt.