Mediene har en stor utfordring: Donald Trump

Publisert 20.09.2018 av Patrick Key, Øistein N. Falch, Trygve Grønning, Thale Kristensen, Marita Skoglund.

Donald Trump som person er mer interessant enn hans politikk. Konsekvensen er at vi blir mindre informert.

MEDIENES UTFORDRING:
Å dekke Donald Trump på en redelig måte er nærmest umulig. Eller er det det?

Se videoen her: