Lufta er for alle. Hold den ren!

Publisert 30.10.2018 av Marita Skoglund. Endret 01.11.2018.

Jeg tror ikke jeg er den eneste som nesten daglig opplever å ufrivillig puste inn luft med tobakksrøyk. Hvorfor aksepterer vi det?

Røyking skader:
Unngå å røyke i nærheten av andre.

For all del - du må gjerne røyke. I hagen din. Bak en bygning. I ditt eget hjem. Selv om jeg ikke kan fatte og begripe hvorfor du ønsker at alle eiendelene dine, samt boligen din, skal lukte røyk. Men det angår ikke meg. Hva du gjør med din kropp og helse, angår heller ikke meg. Problemet oppstår når du begynner å forpeste min kropp og helse – og lufta rundt meg. Jeg kommer mest sannsynlig aldri til å forstå meg på de menneskene som røyker på steder hvor det går utover andre. Dersom du røyker på bussholdeplassen, eller ved inngangspartiene til butikker og lignende – hvorfor gjør du det? Tar du virkelig så lite hensyn til dine medmennesker?

Røyking er en avhengighet. Det vet jeg. Selv om det er selvforskyldt, så er det like fullt en avhengighet. Det er stor sannsynlighet for at røykere ikke tenker over hvor de er når de tenner sigaretten, og de legger helt sikkert ikke like mye merke til lukten som det ikke-røykere gjør. Men det er lov å bruke sunn fornuft. Og er du klar over at du bryter loven?

I Norge har vi nemlig en tobakkskadelov som blant annet regulerer hvor man har lov å røyke. Denne blir ofte omtalt som røykeloven. Røykeloven forbyr blant annet røyking i lokaler hvor allmenheten har tilgang. Loven sier også at alle inngangspartier til offentlige virksomheter og helseinstitusjoner skal være røykfrie. I områder som disse er det den som disponerer lokalene som står ansvarlig for at forbudet håndheves.

Jeg kan forstå at det er vanskelig for en butikksjef å holde inngangspartiene røykfrie. Men ansvaret ligger naturligvis ikke kun på dem – og i mine øyne er det ikke dem det burde stå på i det hele tatt. Det burde være innforstått for alle røykere at man ikke skal røyke på slike plasser hvor det åpenbart går ut over ikke-røykere. Det skal ikke være et barns ansvar å holde avstand fra deg, som røyker, for å unngå passiv røyking. Det skal være ditt ansvar å holde deg unna barnet. Det er ingen hemmelighet at passiv røyking er skadelig for helsen; det vet de aller fleste. Derfor forstår jeg ikke hvorfor så mange røykere tar så lett på det å røyke nært andre - og jeg er ikke den eneste som reagerer på det.

Stortinget vedtok nemlig i sommer et forslag om å endre røykeloven. Målet er å hindre at en ny generasjon blir avhengig av tobakk, å gjøre flere arenaer i samfunnet tobakksfrie og å styrke vernet mot passiv røyking. Altså har Stortinget tatt et stort skritt i riktig retning - men det er fremdeles muligheter for forbedring. 

Jeg skulle gjerne sett at røykeloven ble endret. Det burde ikke være eierne av offentlige virksomheter som har ansvaret for at mennesker ikke røyker ved inngangspartiene deres. Disse har et stort ansvar fra før av. Det bør være enhver røyker som har ansvaret for at de selv følger loven. Alle som røyker slik at det åpenlyst går ut over uskyldige bør få bot. Hvordan mennesker kan bidra til å skade andres helse uten å møte konsekvenser for det, er for meg ubegripelig.

Jeg har aldri hatt et ønske om å røyke. Verken aktivt eller passivt. Det skal være mitt valg – ikke ditt. Som sagt, du kan røyke så mye som du vil: Bare ikke i nærheten av meg.