Kan man kalle 53-åringer som ligger med 9-åringer pedofile?

Publisert 06.11.2018 av Even Thodesen. Endret 23.11.2018.

Nei, mener menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

 
Even Thodesen er journalistikkstudent ved Nord Universitet.

I forrige uke kunne man lese at menneskerettighetsdomstolen hadde opprettholdt en dom fra Østerrike, hvor en kvinne ble idømt bot på 480 euro etter at hun kalte profeten Muhammed pedofil. Dette var opprinnelig et brudd på Østerrikes blasfemilover, som kvinnen anket til Strasbourg.

Aisha
Profeten hadde 13 koner, men én av dem er relevante i denne saken. Aisha, en av de mest kjente av profetens koner, var syv år gammel da hun giftet seg med Muhammed. Hun var ni eller ti år gammel da ekteskapet ble fullbyrdet. Muhammed var på dette tidspunktet 53 år gammel. Sett i dagens lys, hva ville man kalt en mann i 50-årene som ligger med noen som er under 10 år gamle?

Hvorvidt profeten faktisk var pedofil er umulig å si. Det er flere faktorer som tilsier at han ikke var det, mye fordi tiden han levde var veldig annerledes. Hovedsakelig at det ikke var uvanlig at barn på denne tiden ble giftet bort, samtidig som de resterende tolv av profetens koner ikke var å betegne som mindreårige. Men det er ikke her problemet ligger. Problemet er at kritiske utsagn med grunnlag i religiøse tekster betegnes som ulovlige i Europas høyeste ankeinstans. Det setter en farlig presedens.

Blasfemi
I Norge ble "blasfemiparagrafen" offisielt fjernet i 2015. Den siste i Norge som var tiltalt etter denne var Arnulf Øverland i 1933. Han ble frifunnet. Da paragrafen ble fjernet var det over 100 år siden sist noen ble dømt for brudd på den. NRK snakket  med advokat Vidar Strømme i forbindelse med dommen fra Strasbourg.  Han fortalte at han fryktet det kunne komme flere som ønsket å få gjeninnført en blasfemilovgivning på bakgrunn av denne domfellelsen. Norge og resten av den vestlige verden har i flere tiår beveget seg i en mer sekulær retning, noe fjerningen av blasfemiparagrafen her tillands er et eksempel på. Det var ikke fordi folk hadde lært leksa og sluttet med religions-kritikk, men fordi man skjønte at det finnes ting som er kritikkverdige i religiøse tekster og religiøs praksis. Dersom konsekvensen av denne dommen blir at flere går inn for gjeninnføring av blasfemilovgivning i Norge, viser det først og fremst en regresjon i viktige verdier. Skal politisk korrekthet settes foran ytringsfriheten?

Ytringsfrihet

Selvfølgelig er ikke ytringsfriheten noe man skal gjemme hatske uttalelser bak. Ytringsfriheten er ikke absolutt, og det finnes naturlig nok begrensninger. Da blir spørsmålet hvorvidt uttalelsen om at profeten Muhammed er pedofil skal falle innunder eller utenfor. Ifølge skriftene skal han ha giftet seg med en syvåring, og fullbyrdet ekteskapet mens Aisha var i alder som er helt utenkelig i vårt moderne samfunn. Hos oss ville handlingene som beskrives med rette ført til slike beskyldninger. Da blir spørsmålet om det er riktig å måle profeten med dagens standarder. Tross alt levde Muhammed i en helt annen tidsperiode, og det er vanskelig å verifisere det som står i religiøse tekster. Men ettersom profeten i Islam er å anse som eksemplarisk, mener jeg det er viktig å kunne sette spørsmålstegn ved eksempler som ikke lovlig kan etterfølges i dag. Dette må være innenfor ytringsfrihetens grenser. Det kan få problematiske konsekvenser at menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg ser det annerledes.