Nytt design på snus og røyk – stygt eller stilfullt?

Publisert 01.11.2018 av Frida Mauritzen. Endret 20.11.2018.

Trenden i interiør og design har i flere år vært det minimalistiske og rene. Det nye designet på snusboksen er i tråd med denne trenden. Man kan spørre seg hvorfor et slikt moderne design skulle virke avskrekkende på ungdom. 

SAMME DESIGN:
Fra 1. juli fikk tobakksvarer som ble solgt i Norge lik utforming. Det ble forbudt å selge snus og tobakk med appellerende design. 

Målet med den standardiserte innpakningen er at unge ikke skal fristes til å begynne med snus og røyk, skriver Helsedirektoratet på sine sider.

Studenten Denait Ruth Aregay (20) forteller at det nærmest er mer vanlig i hennes aldersgruppe å snuse enn å ikke snuse. Hun er redd det nye designet kan virke mot sin hensikt i og med at hun liker hvordan de nye snusboksene ser ut. 

Denait portrett
Usikker på tiltaket:

Aregay (20) er redd det nye designet på snus og røyk skal falle i smak hos den yngre generasjonen. 

– Jeg synes det nye designet er stilfullt. Det ser ut som et kult tilbehør bare. Det forrige designet så litt harry ut. For min del er det enkleste ofte det beste, uheldigvis også i dette tilfelle. 

Færre røykere, flere snusere
Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det er færre nå enn tidligere som starter å røyke, hele 80 prosent av dem som har røykt tidligere er i dag tobakk-frie.

Flere av de som slutter å røyke, starter å snuse i stedet. I følge SSB ser vi at forbruket av snus øker, spesielt blant unge. En gruppe eksperter fra GfK Blue Moon Australia brukte tre måneder på å forske seg fram til ”verdens styggeste farge” som ble Pantone-fargen 448C (fargen på snusboksene). 

   Liker ikke fargen

Maria Tovås Gudbrandsen (19) er student ved Nord Universitet. Hun tror designet vil gjøre at færre ønsker å begynne med snus og røyk. 

 – Det er for de fleste kjent at røyking og snusing er svært helseskadelig, denne advarselen blir også merket på snus- og røykpakkene, forteller hun. 

Bilde maria
Dårlige assosiasjoner:

 Den gusjegrønne fargen assosierer Gudbrandsen (19) med møkk og gjørme. 

Av den grunn alene tror hun færre unge ønsker å begynne med dette fast. I tillegg synes hun ikke designet er noe innbydende. 

En visjonen om et tobakksfritt samfunn
Så mye som 95 000 krefttilfeller kunne vært unngått innen 2045 om alle sluttet å røyke viser en studie fra nordiske forskere opplyst av forskningsinstitutt Kreftregisteret. 

Selv om det er delte meninger og oppfatninger angående designet, er det mye informasjonsmateriell som opplyser om helseskader røyking og snusing øker risikoen for. Myndighetene skal gjøre det minst mulig attraktivt å bruke tobakksvarer. Visjonen er å bli et tobakksfritt samfunn for å forbedre helsen i befolkningen!

IMG_1586
Helserisiko:

Snus er et produkt som inneholder helseskadelige og avhengighetsskapende stoffer. 

Andelen daglige røyker i Norge i alderen 16 til 74 er mer enn halvert siden 2006 ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.