Bodø vgs gjør det bedre enn landsgjennomsnittet - flere elever fullfører

Publisert 23.11.2018 av Øyvind Okshovd.

Biniam Tsgezab trosser statistikken og trives godt på Bodø VGS. 

Glad i å gå på skolen
Biniam tsegezab (21) går Teknisk produksjon.  Han er en enslig innvadrer som går yrkesfag. Og er da i den gruppen med mest frafall. 

Biniam Tsgezab tilhører to riskogrupper. Han går både yrkesfag og er enslig innvander fra Eritrea. Han flyttet nylig til Bodø fra Hamarøy for å starte på teknisk produksjon (TIP). 

- I klasserommet, om jeg ikke forstår, så kan jeg alltid spørre en lærer, så kommer de og forklarer meg og hjelper meg, sier Biniam.

Han trives også i klassen, og synes det er morsomst å sveise.

Stor undersøkelse

SSB startet i 2012 en undersøkelse der de fulgte skoleløpet til rundt 66000 elever som startet på videregående. Ifølge denne statistikken ligger Biniam i faresonen. I statistikken som kommer frem fra SSB er han i målgruppen elever med innvandrerbakgrunn, og yrkesfag. Disse kommer dårligst ut på fullføringsstatistikken, hele 40 prosent av dem som starter består ikke i yrkesfaglig utdanning. 

På landsbasis ligger yrkesfag under med 60,3 prosent fra 2012 kullet som besto. Det er litt over 25 færre prosentpoeng enn studiespesialiserende som nå ligger på 87,5 prosent.

Heldigvis for Biniam ser det ut som trendene er i ferd med å snu. Flere gutter, også de med innvandrerbakgrunn, fullfører nå videregående skole. Gutter, elever med svakt grunnlag fra grunnskolen og de med innvandrerbakgrunn er de som har hatt størst fremgang, ifølge SSB sine tall. Men gutter ligger fortsatt 10 prosent bak jentene. Klikk inn her for full statistikk. 

I 2018 er det 75 prosent av kontrollgruppen som består videregående skole i gjennomsnitt. Selv om yrkesfag drar ned snittet. Dette er likevel en økning fra forrige kull på 1,4 prosentpoeng på landsbasis.

Rektor mener at SSB-tallene er feil

Nyere tall fra Nordland viser at det står bedre til. Ifølge fylkets egne tall ligger Bodø VGS på 80,3 prosent gjennomføring for yrkesfag og 90,1 for studiespesialisering. Ifølge disse tallene ligger Bodø VGS nesten ti prosent over landsgjennomsnittet for skoleåret 2017/18.

Og selv om Nordland fylke samlet sett skårer syv prosent dårligere enn landsgjennomsnittet i SSB sin statistikk, har antallet som består skolegangen sin økt, i likhet med resten av landet. Rektor ved Bodø VGS mener at SSB-tallene ikke er dekkende:

- Utdanningsdirektoratet publiserte tall på skolesluttere nasjonalt sett tidligere i høst. Det som fremkommer der for Nordland sin del inneholder faktorer som gjør at tallene blir mer negative enn virkeligheten er. I statistikken er blant annet Nettskolen for voksne tatt med. Når disse trekkes ut er tallet på skolesluttere i Nordland for skoleåret 2018-19 på ca 4,6 % og ikke 6,7 % som er tallene det opereres med i Skoleporten. I praksis betyr det at Nordland som helhet ikke ligger langt fra landsgjennomsnittet og det er slik jeg også opplever situasjonen, sier Nina Røvik Rektor ved Bodø VGS.

Det skal og nevnes at ca 5 prosent av elevene fortsatt er under utdanning etter at SSB-statistikken publiseres, og disse er ennå ikke registrert som fullført. 


Hva er hemmeligheten?

Rektor ved Bodø VGS er fornøyd med gjennomføringen ved sin egen skole, men jobber alltid for å bli bedre. Hun mener at hemmeligheten er at Bodø videregående har etablert systemer som ivaretar tilpasset/tilrettelagt opplæring. Eleven er i fokus og med mål om å komme ut med vitnemål eller fagbrev tilpasses opplæringen i stor grad til den enkelte, forteller Røvik.