Bevæpning av politiet burde ikke være politisk bestemt

Publisert 06.11.2018 av Elizabeth Sire.

Norge er et trygt land med høy tillit blant folk. Vi liker å tro det beste om andre så langt det går. Andre land vil kanskje hevde nordmenn er naive og godtroende, og kanskje er det noe sannhet i det. 

JA ELLER NEI:
Om norsk politi skal bære våpen bør ikke være en politisk avgjørelse.

Kommentar av Elizabeth Åsjord Sire.

De siste årene har det vært omdiskutert om politiet burde få bære våpen. I 2013 ble politiets våpeninstruks endret slik at politiet fikk anledning til å oppbevare skytevåpen låst i politibilene, istedenfor å måtte hente det på politistasjonen før bruk. Noen mener dette fungerer godt nok hvis det blir nødvendig for politiet å bruke våpen, fordi man kan anta at kriminelle miljøer kjøper tyngre våpen når politiet også bærer våpen til enhver tid. Samtidig så man i 2017 at det ikke har blitt mer skyting etter midlertidig bevæpning av politiet. 

Politiutdanningen i Norge er dessuten blant verdens beste. USA på sin side har variert opplæring over en kortere tidsperiode, med blant annet 9 måneder opplæring i Baltimore. Norge har derimot opptak hvor man må bestå en rekke tøffe prøver, både fysiske og psykiske, og etter man har kommet gjennom nåløyet gjenstår 3 år med intensiv opplæring.

Naturlig nok sitter det langt inne hos nordmenn å godta at politiet skal bære våpen. Norge ønsker gjerne å være en Kardemommeby der samfunnet bygget på tillit mellom folk, men samfunnet har beveget seg forbi det stadiet for lenge siden. Med økende kriminalitet og tøffere kriminelle miljøer er behovet større enn tidligere.

Mens behovet for våpen vil være større i store byer og høyt befolkede områder, vil behovet naturlig nok være mindre på små steder. Om politiet skal bære våpen eller ikke burde ikke være en politisk avgjørelse, men en avgjørelse politiet tar selv med bakgrunn i det lokale risikobildet. For hvis ikke vi kan stole på at vårt eget politi klarer å håndtere deres oppgaver godt, har vi som samfunn større problemer enn vi tror.

Én ting er i alle fall sikkert: Jeg ville heller plassert flere våpen hos politiet, enn å risikere fatale tilfeller fordi politiet var nødt til å be skurken vente til de fikk hentet ut våpenet i bagasjerommet.