Nytt tiltak på Bodin skal gjøre at færre faller fra

Publisert 08.11.2018 av May Helen Simonsen. Endret 08.11.2018.

Overgangsarbeid, fraværsoppfølgning og screening er tre av nøkkelordene som står i fokus for Bodins nye tiltak. 

NYE TILTAK:
Leder for elevtjenesten Tommy Strøm og rådgiver og koordinator i oppfølgningstjenesten Sigrun Bones på Bodin videregående skole.

I en artikkel fra forebygging.no som omhandler tiltak mot frafall i videregående skoler, står det skrevet at en av årsakene til frafall er at elever i grunnskolen med tilhørende foresatte ikke var godt nok forberedt for videregående opplæring.
Samtidig at det jobbes med en samhandling mellom grunnskole og overgangen til videregående skole.

Tommy Strøm (43) og Sigrun Bones (39)  forteller at noe av grunnen til frafall i videregående skoler kommer av det psykososiale miljøet. Bodin har startet et tiltak som heter Nærværsteam og jobber stadig med overgangsarbeid, fraværsoppfølgning og screening.

Arbeidet frem til nå
 - Arbeidet har gått veldig bra. Ser vi på tallene på antall elever som slutter og hvordan det går med de som består. Fra en frafallsprosent på ca seks, noe som tilsvarer rundt 60 elever hadde vi det beste året forrige år når vi var nede på ni, forteller Strøm.

Videre forteller Bones at de tror det er arbeidet som de utfører allerede på grunnskolen som gjør at ting har forandret seg. At de er tilstede og informerer og hjelper til med å finne løsninger for eleven slik at de velger rett linje for at motivasjon holdes oppe, men også at de finner alternative løsninger for de som tenker at det vil bli vanskelig å begynne på videregående.

- Hvilke løsninger er det snakk om her?
 - Det kan for eksempel være at de begynner i praksis i stede for på skolen, at de begynner ett år i praksis og får prøvd seg i jobb slik at de finner ut av hva de vil eller ikke vil. Eller det kan være at de går i praksis og tar opplæringen der i fire år for så å ta fagbrev, forteller Bones. 

Nærværsteam
- Dette er et tiltak vi gjorde i etterkant av skoleårene 2013/14. Da ble det gjort en god del, blant annet ble det sett at elever var dårlig forberedt til videregående skole og da satt vi i gang et systematisk overgangsarbeid og screening i form av en test som elever på første trinn utfører på høsten. Vi så også at elever var for dårlig fulgt opp. Det sto elever med mye fravær og noen var usikker på om de var elev eller ikke. Det fantes ingen god systematikk på dette. Hvis man som ansatt hadde vært borte en uke eller to og ingen hadde merket spesielt til det, ville man kanskje ikke følt seg så verdifull for arbeidsplassen, og denne tankegangen må vi ha i skolen også, forteller Strøm.