Mindre midler til domstolene, hva har skjedd med prioriteringene?

Publisert 08.11.2018 av Silje Olsen. Endret 21.11.2018.

Regjeringen skuffer i forslaget til det nye statsbudsjettet. Prioriteringen de satser på er å digitalisere domstolene fremfor å bevilge mer penger til ansettelse. Hvilken prioritering er det? 

MINDRE TIL DOMSTOLENE:
I statsbudsjettet for 2019 er det foreslått mindre til domstolene.

I det foreslåtte statsbudsjettet ser det ut til at Regjeringen foreslår å redusere driftsutgiftene til domstolene med 13 millioner kroner i 2019. Men forslår å øke driftsbudsjettet med 13 mill. kroner til utskiftning av teknisk utstyr. Er ikke dette litt motsigende? Ifølge en artikkel på Rett24 har stortingsrepresentant Tom Kalsås selv satt spørsmålstegn ved situasjonen i domstolene, og svaret han får fra justisminister Tor Mikkel Wara viser godt hvilke prioriteringer Regjeringen setter høyest. Nemlig å satse på digitale domstoler.

Jeg kan godt forstå at domstoldirektør Sven Marius Urke uttaler sin skuffelse til Rett24, hvor han forteller om håpet om å kunne avblåse oppsigelser og sluttpakker i domstolene. Nå har han varslet om oppsigelser. Det kommer til å bli nødvendig å redusere bemanningen i domstolene, dersom forslagene i statsbudsjettet blir vedtatt. Det er tross alt snakk om et kutt i forbindelse med ABE-reformen (avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen), også kjent som ostehøvelkutt på 12,3 millioner kroner.

Og hva skjer så med saksbehandlingstiden? Går ikke den sakte fra før av? Her satser vi stort på teknisk utstyr og digitalisering, fremfor å satse på å ansette flere saksbehandlere. Problemet er uten tvil at det vil ta mye mer tid før straffesaker kan bli behandlet. Domstoladministrasjonen ber om 15 millioner for å beholde bemanningen de har i dag, allikevel må de nedbemanne. Urke sier til Rett24 at det bare er 30 av tingrettene som er innenfor kravene til saksbehandlingstid satt av Stortinget. Dommere arbeider 25 prosent mer enn de er forpliktet til. Det er grunn til å stille spørsmål. Det skal ikke være sånn?

Når det gjelder statsbudsjettforslaget for 2019 er det flere områder man kan sette spørsmålstegn ved. Jeg velger å sette et spørsmålstegn ved reduseringen av driftsutgiftene til domstolene.

Domstolene er et såpass høytstående ledd i demokratiet, det skal være kvalitet over det som blir gjort. Uten penger står man med færre ressurser, og med færre ressurser blir det mer arbeidstid per dommer. Hvorfor skal man kutte i domstolene og ikke i Stortinget og Regjeringen? Det skal da være en balansegang i de tre statsmaktene? Jeg synes det er synd at slike prioriteringer blir gjort, og jeg håper forslagene i statsbudsjettet blir endret.