Tennene er også en del av kroppen, en viktig en!

Publisert 14.11.2018 av Martin Hjellestad. Endret 14.11.2018.

Hvem bør egentlig betale for tannhelsen, vi eller staten?

Tannpleie kan koste deg flere tusen:
Er du uheldig, kan turen til tannlegen koste deg mer enn du har råd til.

Som hovedregel må voksne betale utgiftene til tannbehandling selv, om de ikke kan benytte seg av spesielle unntak. Voksne, altså de fra 20 år og oppover kan plutselig ha tannlegeutgifter på flere tusen kroner.

Jeg kom over en sak i NRK fra 2017 om Espen (25) som reiste til Kypros for å gå til tannlegen. Der var det billigere for tannpleie enn i Norge. Etter å ha brukt 11.000 i Kypros som moren betalte for, fikk han beskjed på neste kontroll i Norge at det ville koste han 16.000 å ordne resten av tennene. Er dette rettferdig når tennene er en så viktig del av kroppen?

Folketrygden dekker de fleste helsetjenester i Norge. Som oftest er det en egenandel for alle helsetjenester, men om utgiftene stiger over cirka 2000 kroner får du tildelt frikort. Frikortet dekker da resten av utgiftene. Hvorfor er det ikke lignende ordning for tannhelse?

Sosialistisk venstreparti er et av partiene som vil gjøre tannhelsen rimeligere for alle. Først vil de dekke tjenestene til dem som trenger det mest, før de gradvis innfører en maksgrense for egenbetaling for alle nødvendige tannhelsetjenester (2500 kroner). Dette er et forslag som for meg virker lovende, men dessverre ikke kommer til å skje med det første.

Motargumenter til å innføre tannhelse i trygdeordningen er at de som har mulighet til å betale selv, vil ta en stor del av pengene fra de som trenger det aller mest. Det er noen som trenger støtte mer enn andre, som for eksempel kronisk syke, rusmisbrukere og eldre. Det er også spesielt grupper med lav inntekt som ikke har råd til tannlegehjelp. En undersøkelse (2017) fra SSB viser at 14 prosent av de med inntekt under 250.000 ikke har vært hos tannlege på mer enn to år. For å unngå at de uten problemer tar en stor del av trygdekaken, kunne det ikke vært en trygdeordning etter inntekt?

Det er ingen menneskerett å se fin ut på håret, og jeg forstår godt hvorfor dette er en del av kroppen som heller ikke dekkes av staten. Også de som uheldigvis er nær- eller svaksynt får heller ikke brillene sine betalt. Men det å velge mellom å ha store smerter i tannkjøttet eller betale en gjennomsnittlig månedslønn i Norge for å fikse det, burde være en problemstilling for velferdsstaten Norge.

Hvem bør egentlig ta tannlegeregningen da? Jeg vet ikke. Jeg er verken politiker eller noe særlig til bedreviter, men kan trygt si at ordningen i dag er langt fra ideelt. Trygd løser ikke alle problemer, men fikser prisen. 

Enhver er sin egen lykkes smed. Vår egen tannhelse bør man ta bedre vare på, for da kan du nok forebygge noe som ville blitt et (foreløpig) dyrt problem.