Jakter 40 millioner kroner - vil bygge et realistisk ulykkessted

Publisert 23.11.2018 av Martin Hjellestad. Endret 23.11.2018.

Med potensielle 40 millioner kroner har prosjektleder i Bodø kommune, Leif Håkestad, store ambisjoner om å utvide MIND-senteret til nye høyder.

MIND-senteret ved Bratten aktivitetspark;
MIND-konseptet går ut på å bruke forskning til å skape adferdsendringer hos ungdom.  

Fra MIND-senteret sin oppstart i 2013 har ca.1000 videregående elever hvert år fra hele Salten besøkt senteret på Bratten for å lære om trafikksikkerhet. 

LeifHåkestadcrop
Prosjektleder;

Leif Håkestad er prosjektleder for MIND 2.0

Hjernen under utvikling

MIND-konseptet bruker forskning innen nevrovitenskap til å skape holdning- og adferdsendringer hos videregående elever om trafikksikkerhet.

- Med utgangspunkt for de grunnleggende biologiske forutsetningene til alle mennesker, bruker vi nyere forskning innen nevrovitenskap til å utforske hva som skjer med ungdom fra 14 års alderen og oppover. Biologisk er hjernen under stor utvikling fra du er 14-25 år, og yngre lever mer risikofylt i sammenligning til de som er eldre. Dette bygger på amerikansk nevrovitenskaplig forskning. Vi bruker denne forskingen til å utvikle mest mulig effektive måter å lære denne aldersgruppen om trafikksikkerhet, forklarer Håkestad.

Utbygging til 40 millioner kroner

MIND 2.0 prosjektet er i en tidlig fase hvor ingenting er sikkert, men Håkestad har en plan for hvordan man kan å få inn 40 millioner kroner.

- Vi vil søke om støtte fra de ulike departementene som for eksempel departementet for samferdsel, utdanning, og helse. Det er av statlig og samfunnsøkonomisk betydning, og vi vil ha det med i statsbudsjettet. Så vil vi prøve å få støtte fra andre aktører i tillegg, sier Håkestad. 

Mesteparten av disse pengene skal gå til å utvide senteret, som vil koste flere titalls millioner kroner. Nåværende bygg kostet 22.5 millioner.

Realistisk ulykkessted, VR-briller, og kompetanse

Om prosjektet MIND 2.0 blir realitet, ønsker Håkestad blant annet å lage et et realistisk "ulykkessted", bruke nyere teknologi som for eksempel VR (Virtual reality), og få flere ansatte med ulik kompetanse.

- Det er noe helt annet å ha et detaljert ulykkessted der hver og en kan oppleve noe selv, istedenfor at noen peker med fingeren og forteller dem hva man skal gjøre. Dette går egentlig inn i trafikalt grunnkurs, men det blir ofte litt lek og useriøst, mener Håkestad.

Store deler av driftsmidlene får MIND blant annet fra fylkeskommunen og kommunen, som går inn med 1 million kroner hver, men 1 million kroner må senteret fikse selv. Totalt blir det 3 millioner i drift. MIND 2.0 er estimert til å ha 4 millioner i driftskostnader.

Vet ikke om det er blitt færre ulykker

- Det er vanskelig å vite om MIND har resultert i færre ulykker, på grunn av mange tilfeldigheter i trafikken. Det vi kan finne ut av er påvirkning etter tid hos våre besøkende. Derfor vil vi satse på opplevelser i MIND-senteret, som for eksempel å vise hvordan verden ser ut med rusbriller på. Opplevelser setter inntrykk, mener Håkestad. 

Nullvekstmålet kan lede til flere dødsfall i trafikken

Regjeringen har et mål om null økning i personbiltransport, men vil ha økning blant syklister og fotgjengere. I følge Håkestad må ikke reduksjonen i antall trafikkulykker Norge har hatt siden 70-tallet bli en sovepute.

- Utviklingen vi har sett kan flate ut, og muligens stige igjen. Dette på grunn av økning av syklister, el-syklister, og fotgjengere, samtidig som det er like mange biler på veiene.

Null økning i personbiltransport behøver ikke å bety at ulykkestallet går ned, advarer eksperten.

Undervisning for voksenopplæring og straffedømte

- Vi holder også kurs for personer fra voksenopplæring og friomsorgen. For voksenopplæringen holder vi i hovedsak på med å lære dem den norske trafikkulturen, fordi det er som oftest en stor overgang fra andre land til Norge. Så holder vi kurs for de som er dømt til enten samfunnsstraff eller program mot ruspåvirket kjøring. Dermed går våre kurs inn som en del av straffen, forteller Håkestad. 

Fortsetter med MIND som i dag, om MIND 2.0 ikke blir til

MIND trenger først og fremst penger til 2019 for å kvalitetssikre opplegget. Så ønsker Håkestad å presentere prosjektet til ulike aktører. Om alt går på skinner vil prosjektet starte tidligst 2020. Håkestad vet ikke hva sannsynligheten er for at prosjektet MIND 2.0 blir til, men er veldig positiv. 

Allerede mandag den 19.november skal han vise frem ideen i Stormen bibliotek, og presentasjonen er åpen for alle.