Ett år siden skiltene ble endret, smeller det fortsatt i Bankgata

Publisert 22.11.2018 av Pernille Tømmerås, May Helen Simonsen.

Krysset mellom Bankgata og Parkveien har vært et utsatt ulykkessted.
Selv ett år etter de nye trafikkreglene kom, er det fremdeles vanskelig å tilpasse seg.

 
Stor trafikk i det travle sentrumskrysset mellom Bankgata og Parkveien

 «Sammenstøt mellom to biler i krysset Bankgata/Parkveien tidlig onsdag morgen. Uhellet skyldes trolig brudd på vikeplikten.»
Høres setningen kjent ut? Det kan skyldes at det de siste årene har oppstått flere trafikkuhell ved det samme krysset.

Bankgata som strekker seg på tvers av Bodø sentrum ble forkjørsvei i 2017. Bilister plikter å holde seg oppdatert med ny skilting, likevel oppstår det fortsatt trafikkuhell for brutt forkjørsrett.

- Når det skjer slike endringer, er det ganske typisk at det skjer ting. Folk er vanedyr, både som bilist og fotgjenger, forteller Kari Vassbotn, distriktsleder i Trygg Trafikk. 

Senest onsdag kveld skrev Avisa Nordland om et tilfelle hvor en kvinne ble påkjørt i nabokrysset.

Klar fellesnevner 

 
Brudd på vikeplikten i krysset Bankgata/Parkveien.

- I dette tilfellet er Bankgata forkjørsvei og kjørende fra Parkveien har vikeplikt. Det tar tid for bilister, syklister og gående å gjøre seg vant med kjøremønster, det kan være med på å påvirke statistikken, i tillegg gjør det nye Bryggerikvartalet krysset svært uoversiktlig, forteller politiets trafikk-koordinator Tom Freddy Johansen.
Han legger til at brudd på vikeplikt er et helt klart nøkkelord når det gjelder slike ulykker.
- Det må nevnes at disse også kan gjøres av syklister som sykler over et gangfelt men som blir påkjørt av en bil. Vikeplikt-bestemmelsene er stort sett de som ligger til grunne for at det smeller i slike saker. Det er viktig å påpeke at det vurderes å senke fartsgrensen i området til 30 km/t for å se om dette kan ha en positiv virkning

7 registrerte ulykker - 15 personskader

Vegvesenets vegkart har tall om blant annet trafikkulykker og eventuelle personskader fra Nasjonal vegdatabank.
Fra 1997 til 2014 er det i vegkartet registrert sju trafikkulykker i nevnte kryss, hvor alle tilfellene gjelder to eller flere personbiler som har støtt sammen. Kryssets 15 registrerte skader gjelder ikke bare trafikkuhell, men også sammenstøt mellom trafikant, fotgjengere og myke trafikanter. Sammenstøtene på vegkartet registreres kun som trafikkuhell dersom personskade har oppstått.

Store mørketall

Johansen kunne fortelle at det oppstår like mange ulykker i Sjøgata som i Parkveien og Bankgata.

- Jeg vil understreke at når politiet legger inn ulykkene krysser vi av gatenavn. Det er dessverre ingen garanti for at det gjennomføres i alle tilfellene. Denne jobben ligger til grunn for det statistikken viser.

Johansen forteller videre at det er viktig å presisere hva en trafikkulykke egentlig er. 

- Politiet registrerer trafikkulykker med personskader eller større materielle skader. Her må jeg understreke at det finnes store mørketall når det er snakk om ulykker som ikke meldes til politiet. I flere tilfeller blir verken legevakt eller politi varslet, dermed blir den heller ikke registrert i statistikken.

 
Distriktsleder Kari Vassbotn i Trygg Trafikk

Vassbotn avslutter med å informere om at det finnes flere måter å tenke trafikksikkerhet på.

- Det ene er å tenke bredt, slik vi gjør med alle tiltakene vi har fra barnehagen til videregående hvor vi prøver å nå så mange som mulig. Andre ganger må vi tenke smalt. Vi er opptatt av at når det settes i gang et stort opplegg må det være målbart og at vi ser en reell endring.


Statistikken viser til økt kunnskap
 

I følge tall fra SSB.no var det totalt 210 trafikkskadde i Nordland i 2017. Her sorteres skader etter alvorlighetsgrad. Av disse var det totalt 155 tilfeller med lettere skader hvorav 94 av disse var bilførere og 61 passasjerer. I tillegg var det ni fotgjengere som også ble lettere skadet.