Svært få jenter søker seg til elektrolinja på Saltdal VGS

Publisert 19.11.2018 av Marita Skoglund. Endret 19.11.2018.

På Saltdal videregående skole er det i år kun fire jenter på linja, mens antallet gutter ligger på rundt 34. Kun fem prosent av elevene ved elektrolinja i 2017 var jenter, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Sjelden sort
Da Silje Berg gikk på elektrikerlinja var også hun en av svært få jenter. Her er hun sammen med elektrikerlærling Johan M. Martinsen.
Kun to jenter
Kun to jenter

På Siljes arbeidsplass er hun en av totalt to jenter

Skepsis til kvinnelig elektriker
Silje Marie Berg (26) er elektriker hos Peder Brenne på Rognan. Hun gikk på elektrolinja ved Saltdal VGS, og fikk fagbrev i 2013. I klassen hennes gikk det kun to jenter. Også i dag er hun en av totalt to jenter på sin arbeidsplass, mens de er omtrent 17 karer. Hun forteller at hun ble elektriker etter et veddemål med vennene.

- Folk sa jeg ikke kom til å klare det, og jeg ønsket å motbevise det de sa, sier Berg.

Hun forteller at hun har opplevd at kunder blir overrasket når hun kommer på døra. Etter å ha snakket med henne i telefon så antar de at hun er kontordame, og ikke elektriker. Hun forteller at noen rett og slett er skeptiske til henne som kvinnelig elektriker.

Hun sier likevel at det er spennende å være kvinne i et mannsdominert yrke, og at ingen dager er like.

Få jenter
Få jenter
Martinsen tror jenter er for lite informert om elektrofaget

Mannsdominert yrke
Hun tror at så få jenter søker seg til yrket fordi de tenker at de ikke klarer det, og de føler at de ikke hører til i et mannsdominert yrke. Hun tror også at flere jenter tenker elektrikeryrket er vanskelig, lite interessant og at det er tungt arbeid – men hun presiserer at også jenter kan få det til, og hun vil anbefale yrket videre til kvinner.

Johan Martin Martinsen (18) er elektrikerlærling på Rognan. Også i hans klasse på videregående gikk det kun to jenter. Han forteller at han savner jenter i elektrikeryrket.

- Jeg synes de jentene vi har her er trivelige, og det blir jo litt kjedelig når det bare er menn her, sier Johan.

Han tror at dersom jentene var mer informert og fikk prøvd seg litt i faget, så ville de nok hatt et annerledes syn på det.

Overrasket
Overrasket
Kunder antar at Silje er kontordame etter å ha snakket med henne i telefon

Tradisjonelt kjønnsrollemønster
Frode Arntzen, avdelingsleder for TIP og Elektro ved Saltdal VGS, tror årsaken til at så få jenter søker er at de som regel følger et tradisjonelt kjønnsrollemønster. Han forteller at det lenge har vært en mannsdominert bransje, og at det er dette mønsteret som henger igjen i dag. Han mener at man bør utrydde myten om at elektro er et guttefag.

- Jenter har akkurat like gode forutsetninger som gutter i faget, sier avdelingslederen.

Han mener at man må bli flinkere til å formidle at jenter ønskes i elektrobransjen, og at de har mye å bidra med. Til slutt ønsker han å oppfordre flere jenter til å søke elektro – og han presiserer at bransjen bare har godt av at flere jenter kommer til.