En arena av glede?

Publisert 23.11.2018 av May Helen Simonsen. Endret 23.11.2018.

- Miljøet vi alle avhenger av skal være trygt, sier skoleelever.

Til time:
Jenta går opp trappen for å rekke siste time for dagen.

Klasserommet er et sted man skal føle seg trygg og godt ivaretatt, mener elevene ved Bodin videregående skole. Miljøet i klasserommet er ikke den dominerende arenaen for å forme deg som menneske, men den er fremdeles en viktig del av det. I et godt samfunn skal barn ha det trygt på skolen, unge skal ikke grue seg til å gå på skolen. 
Nettopp har fått lov å være med Oda Blekkan og Stine Steinsund på skolen for å se hvordan de har det: https://spark.adobe.com/page/tzuVaTBfgARsE/