Færre tamreinpåkjørsler i 2018: – Svært godt fornøyd

Publisert 16.01.2019 av Karoline Ulvnes.

Antall drepte tamrein i forbindelse med togpåkjørsler gikk ned fra 612 i 2017 til 298 i 2018. Det skriver Banenor på sine hjemmesider. 

– Nedgangen skyldes både naturlige variasjoner og at tiltak for å hindre påkjørsler virker bedre enn før, sier områdedirektør Thor Brækkan i Bane NOR til Banenor.

De fleste tamreinpåkjørslene skjer mellom Steinkjer og Bodø, hvor hovedsakelig elg og rein blir rammet. Her viser statistikken en reduksjon fra 566 drepte tamrein i 2017 til 350 i 2018.

– Høsten og vinteren er den tiden på året det er flest påkjørsler. Går vi inn i statistikken ser vi at 63 tamrein ble drept i siste kvartal 2018 mot hele 415 i siste kvartal 2017, sier områdedirektøren. 

Samarbeid 

Når det kommer inn en melding om at rein befinner seg i eller nær sporet innføres redusert hastighet på delstrekninger i en tidsbegrenset periode, slik at føreren har mulighet til å stanse toget. Meldingene kommer fra både reineiere og lokførere.

– Jeg er svært godt fornøyd med hvordan vårt personale på Nordlandsbanen håndterer situasjonen i samarbeid med reinbeitedistriktene, sier områdedirektøren, og fortsetter:

– Samarbeidet mellom reindriftsnæringen og Bane NOR er blitt langt tettere og bedre enn tidligere. Meldinger om at rein er nær sporet kommer raskere, og i det vi får inn en melding om at det er rein i nærheten senkes hastigheten på toget, sier han. 

Gjerder

I 2018 ble det klart at det skulle bygges gjerder langs Nordlandsbanen for å forebygge påkjørsler av tamrein. Gjerdene er planlagt å være ferdige i 2021 og vil koste omtrent 60 millioner kroner. 

Når byggingen er ferdig vil det være totalt 63,5 kilometer reingjerder langs Nordlandsbanen.