80 år siden Norge annekterte Dronning Maud Land

Publisert 16.01.2019 av Øistein N. Falch.

14. januar 1939 ble Dronning Maud Land norsk eiendom. Foranledningen var rykter om tysk interesse for samme område. 

TROLL FLYSTRIPE:
Troll flystripe åpner i november og stenger i februar/mars. Stripen hører til Troll stasjon – den eneste norske forskningsstasjonen i Dronning Maud Land. 

1939 var en usikker tid i Norge. Man var nettopp i ferd med å rydde opp etter den tredje store mellomkrigskrisen.  

Området Dronning Maud Land, oppkalt etter Dronning Maud av Norge betegnes som et biland. Det vil si at det ikke er en internasjonal anerkjent eller politisk fri, selvstendig stat. Et biland er gjerne et større lite bebodd område.

– Ble fortgang da man fikk nyss om en tysk ekspedisjon

Norges daværende statsminister Trygve Nygaardsvold kalte inn til et møte som fant sted 5. januar hvor både justisminister Halvdan Koht, og Adolf Hoel, som var polarforsker og leder for Norges Svalbard – og ishavsundersøkelser var til stede. Dette var mens den tyske ekspedisjonen nærmet seg området.

– Bakgrunnen var at Norge hadde gjennom hvalfangsten stor interesse i Antarktis. Både hvalfangstnæringen og polarvirksomheten hadde stor interesse av å gjøre krav på det. Gjennom flere ekspedisjoner på 20-30-tallet hadde man kartlagt store deler av området, sier Harald Dag Jølle, historiker ved Norsk Polarinstitutt.

Lenge hadde norske myndigheter vært forsiktige å gjøre grep siden britene hadde kontroll over området. Da man ble klar over at det var en betydelig tysk interesse, kom regjeringen også på banen.

– Sent i 1938 hadde Adolf Hoel fått nyss i at det var en tysk ekspedisjon på vei. Da ble det fortgang i prosessen og regjeringen skrev ut meldinger som resulterte i det norske kravet, uttaler Jølle.  

Annekteringen var ingen dramatisk prosess. Ingen av nasjonene Norge hadde diplomatiske forbindelser med kom med innsigelser på annekteringen. Storbritannia, som eide området på den tiden, gikk med på å gi fra seg Dronning Maud Land. Annekteringen ble godtatt av britene 1. september 1939.

Slik brukes Dronning Maud Land i dag

Per i dag har Droning Maud Land et titalls forskningsstasjoner. Stasjonen Troll er den eneste norske, og sto klar i 1990 og drives av Norsk Polarinstitutt. I 2005 ble den opprustet som en helårsstasjon og har en bemanning på rundt 20 personer.