Dårlig befolkningsvekst i Nordland

Publisert 16.01.2019 av Vegard Bjelland, Karoline Ulvnes.

I 2018 økte befolkningen i Nordland med beskjedne 144 personer, Nordland er nå blant fylkene i landet med lavest befolkningsvekst.

Ikke positivt med svak befolkningsvekst:
I åpningsinnlegget sitt var Erlend Bullvåg redd for at den svake befolkningsveksten skal hemme verdiskapningen i fylket.

— Det blir flere eldre, og andelen som skal hvile på skuldrene til de som jobber blir høyere.

Prosjektleder i Indeks Nordland og dekan ved Handelshøgskolen, Erlend Bullvåg, åpnet som vanlig Nordlandkonferansen ved å gå gjennom Indeks Nordland. Noe av det positive som ble presentert var at næringslivet i fylket går bra, og  at det har vært en vekst i omsetning og verdiskapning i løpet av 2018. 

Samtidig mener han og resten av Indeks Nordland-gruppen at det er urovekkende at fylket ikke er gode nok til å tiltrekke seg og holde på unge arbeidstakere. 

— Jeg tror mye av hemmeligheten ligger i å markedsføre mulighetene her. Synlighet og en mye mer systematisk rekruttering. Jeg vil ikke si at det er noe krise, men befolkningsveksten i fylket er absolutt på lavgir, forteller Bullvåg til Nettopp.

— Vil hemme verdiskapningen

Da Bullvåg la frem Indeks Nordland sine tall fra 2018 snakket han lenge om befolkningsveksten i fylket. I 2018 økte fylket sin befolkning med beskjedne 144 personer. Både Troms og Finnmark øker mer enn Nordland, og det er kun i Lofoten og Salten det har vært en økning i befolkning. Helgeland, Ofoten og Vesterålen stagnerte i antall beboere. 

— Dersom veksten fortsetter i dette tempoet vil dette hemme verdiskapningen i fylket. Det er færre innflyttere og folk i fylket blir eldre, dette er ikke bra for fremtiden, sier Bullvåg.

Også fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll, er skeptisk til den svake befolkningsveksten, og klar på at fylkesrådet må arbeide frem tiltak som skal øke veksten.

— Det er kritisk dersom veksten forblir så svak. Først og fremst er det kritisk på grunn av at gjennomsnittsalderen i fylket øker, forteller fylkesrådslederen til Nettopp.

Han forteller videre at det er to tiltak som fylkesrådet nå ser på. Det ene er at de unge må utdannes til et liv i nord, og at de må legge til rette for fremtidens bedrifter.

Erlend Bullvåg
Stor interesse for Nordlandskonferansen:

Det var et fullsatt konferanserom på Scandic Havet. Både politikere og næringstopper hadde møtt opp tidlig for å få med seg åpningsinnlegget til Erlend Bullvåg.

— Nordland kan bli verdens hovedstad for datalagring

I 2018 ble det skapt 280 nye arbeidsplasser i Nordland. I 2016 og 2017 ble det skapt i overkant av 1000 arbeidsplasser, dette er en klar nedgang. 

— Oppbremsingen i jobbskaping skyldes nok av at vi har vært på en veldig stor topp i bygg og anlegg. Vi har også merket en nedgang i varehandel, det er færre butikker og folk handler på nettet, noe vi liker å kalle butikkdøden, sier prosjektlederen for Indeks Nordland. 

Samtidig trekker Bullvåg frem at det har vært en vekst i helsesysselsettingen, og den veksten er betydelig. 

Han ser fortsatt store muligheter i arbeidsmarkedet i Nordland og tror fylket absolutt kan bli et attraktivt arbeidssted for folk fra andre fylker. I fremtiden tror han at mineraler kan bli gull verdt for Nordland.

— Det er plass til å produsere mineraler til 40 milliarder i dette fylket med den strømmen vi har tilgjengelig. Akkurat nå produserer vi mineraler til 14 milliarder, så det er store muligheter for metall og kjemiindustrien. 

Andre muligheter som Bullvåg trekker frem er batteriproduksjon til verdens elbiler, metallproduksjon, resirkulering av metall, vindkraft og teknologi.

— Nordland har muligheten til å bli verdens hovedstad for datalagring, avslutter Bullvåg.

Kan Nordland tilby utdannede studenter jobb?

For at innflyttede studenter skal bli i Nordland etter endt utdanning, krever det at fylket kan tilby dem jobb og konkurransedyktig lønn. Det var den klare beskjeden Nettopp fikk da vi tok en rundtur på Nord Universitet.

Bla gjennom bildeserien for å se hva studentene ved Nord Universitet tenker om fremtiden sin.

 

Vegard Sørensen fra Karmøy vet ikke om han ønsker å bli boende etter endt studietid. – Jeg har ikke bestemt meg, men dersom et jobbtilbud dukker opp er det sannsynlig at jeg blir boende, da jeg trives godt i byen, sier han til Nettopp.