Nordland dårligst på lønn i Nord-Norge

Publisert 29.01.2019 av Edward J. Stenlund. Endret 29.01.2019.

Lønnsforskjellen mellom kvinner og menn i Nordland er størst i Nord-Norge. Nordlendinger får også dårligst betalt.


 
LØNNSTAPERE: Både Troms og Finnmark kom langt bedre ut enn Nordland, da lønn var tema i Scandic Havet.

Forrige uke presenterte prosjektleder Erlend Bullvåg årets Indeks Nordland-rapport, foran en fullsatt sal i Scandic Havet. Rapporten viser blant annet at Nordland kommer dårligst ut i Nord-Norge når det kommer til lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. 

Kvinner i Nordland har nemlig en gjennomsnittlig brutto månedslønn på kroner 40 600, mens menn har kroner 44 320. Rapporten hevder at en del av forklaringen til dette er at arbeidsmarkedet i noen grad er kjønnsfordelt. Kvinner jobber oftere i helsesektoren, mens mennene jobber i privat næringsliv. I disse to gruppene er det vesentlige forskjeller i lønnsnivået. Kvinnene jobber også mer deltid enn menn, som bidrar til ytterligere skjevfordeling. 

- Et klart mål å jevne ut forskjellene

Ole Hjartøy er regiondirektør i NHO Nordland, og forteller at dette har vært en problemstilling over lang tid, som det jobbes med kontinuerlig på flere plan. 

- Det er slik at i de kvinnedominerte arbeidsområdene, som for eksempel innenfor helse- og omsorg, er det ofte menn som er ledere eller direktører. Dette bidrar ytterligere til større forskjell. Vi i NHO har et helt klart mål om å jevne ut disse ujevnhetene. Vi har prosjekter som er knyttet til dette, om å få kvinner inn i mannsdominerte områder, samt å få menn inn i kvinnedominerte områder, som forhåpentligvis vil føre til at forskjellene krymper.

15507
MEDVIRKENDE:

Ole Hjartøy var en del av styringsgruppen for årets Indeks Nordland-rapport.

Umulig å blidgjøre alle

Hjartøy var ordfører i Bodø mellom 2011 og 2015, og trekker inn sin fortid som politiker i spørsmålet om likelønn. Han sier at under hans tid som ordfører, var det et helt sentralt spørsmål om man skulle kvitte seg med deltidsstillingene i kommunen, nettopp for å få jevnere lønnsvilkår mellom kvinner og menn.

- Mange mente at det ville bidra til å skape mer forutsigbare forhold, men så er det slik at det ikke er alle som ønsker fulle stillinger. Forskjellige folk er i forskjellige livssituasjoner og har ulike interesser. Hvis man da har en målsetning om å kun ha fulltidsstillinger, er det ikke sikkert at alle blir så glade for det heller. Det er ikke så enkelt dette, forklarer han.

Nordlendinger tjener dårligst i Nord-Norge

Rapporten viser også at Nordland har den laveste gjennomsnittlige månedslønnen i Nord-Norge. Fylket ligger også langt under landsgjennomsnittet. Likevel er det et par yrker som skiller seg fra de andre. Bønder og fiskere tjener om lag 16 prosent mer i Nordland enn landet som helhet. I salgs- og serviceyrker, samt for renholdere og hjelpearbeidere ligger lønnsnivået omtrent på nasjonalt nivå. Hjartøy mener man må se mellom linjene.

- Det kan være mange grunner til at statistikken blir som den blir. Innenfor havbruk, er det bedrifter som betaler opp til flere hundre tusen til hver ansatt i bonusordninger, som da fører til at lønnsnivået blir langt høyere enn gjennomsnittet. På den andre siden, har vi næringer som reiselivsbransjen. Man har ikke helårsdrift innenfor reiselivsvirksomheter, der man har sesongvariasjoner. Da blir også lønnsnivået deretter, det blir lavere fordi man er i en slik situasjon. Det kan også være en del av forklaringen, sier Ole Hjartøy til Nettopp.