Masterstudium blir kritisert

Publisert 17.01.2019 av Adrian Skaar. Endret 21.01.2019.

Nord universitet lanserte nylig et nytt masterstudium i journalistikk og kommunikasjonsarbeid. Allerede før studieplanen ble offentliggjort var universitetet i hardt vær.  Mediekritiker Anki Gerhardsen er en av de som har kommentert. Hun mener det vil bli krevende å skille de to feltene fra hverandre.

FÅR KRITIKK:
Det nye masterstudiet som er opprettet i journalistikk og kommunikasjonsarbeid ved Nord universitet blir kritisert.

 – Jeg mener at det er et fundamentalt skille mellom journalistikk og kommunikasjon, og det må gjennomsyre absolutt all undervisning. Journalistikk handler om å sette borgerne i stand til å delta i demokratiske prosesser gjennom en så grundig, balansert og helhetlig framstilling av virkeligheten som overhodet mulig. Man lærer at man aldri skal gå noens ærend, sier Gerhardsen.

Hun mener at skillet er så markant at det er uforenelig å kombinere de to feltene under en og samme mastergrad. Hun spesifiserer at man godt kan velge å opprette en master hvor man utdanner kommunikatører, men den må være helt adskilt fra en master i journalistikk.

– Kommunikasjonsarbeid er egentlig propaganda. Det er et ord som vi forbinder med noe veldig negativt, men man trenger ikke å tenke på det som noe negativt. Men det er jo det det er. Det handler om å formidle virkeligheten på en måte som er mest mulig gunstig for oppdragsgiveren sin. Altså da lar man de negative sidene ligge, eller at man forsøker å vinkle historien slik at det er mest mulig gunstig for arbeidsgiveren sin, konstaterer Gerhardsen.

I masterstudiet vil studentene få felles undervisning det første året, før de så spesialiserer seg innenfor en av retningene det andre året. Spesielt dette forundrer Gerhardsen.

– Jeg synes det er ganske underlig at de gjør det sånn, fordi at den journalistiske tenkemåten må inn i alt man gjør fra dag én. Det er veldig uheldig overfor samfunnet å viske ut og utydeliggjøre dette skillet, mener Gerhardsen.

Svarer kritikerne

Bengt Engan, førsteamanuensis og studieprogramansvarlig for masterstudiet, har følgende å si om kritikken:

Bilde2
FORSVARER VALGET:

Bengt Engan mener at deler av kritikken er ufortjent.

–Vi er fullstendig klar over at det er et prinsipielt og viktig skille mellom journalistikk og kommunikasjonsarbeid. Og det er selvfølgelig innarbeidet i studiet vårt fra dag én, og videre utover. Den kritikken som har kommet tar blant annet utgangspunkt i at det ikke bare er et skille mellom journalistikk og kommunikasjonsarbeid, men at det nærmest er et fiendtlig forhold. Det mener jeg er helt feil. Det er et gammelmodig syn som ikke stemmer med dagens virkelighet. Vi skal ikke utdanne folk til å bli spinndoktorer og politiske PR-folk. Vi skal først og fremst utdanne folk til å jobbe i alle de informasjonsavdelingene som finnes rundt omkring i offentlig og privat sektor, forklarer Engan.

Engan forteller at det i offentlig sektor finnes en hel masse institusjoner som har et samfunnsoppdrag som er akkurat like aktverdig og viktig som journalistikken. Han synes at mye av kritikken går ut på en merkelig mistenkeliggjøring av alle andre enn journalister.

– Det får jeg ikke til å stemme, og jeg tror veldig mange kommunikasjonsarbeidere ikke vil kjenne seg igjen i den beskrivelsen som er gitt av dem.

Av praktiske og pedagogiske grunner

På spørsmål om hvorfor de har valgt å samle de to yrkene under én og samme utdanning forteller han at det er av praktiske og pedagogiske hensyn, og at Nord universitet ikke fikk muligheten til å opprette to masterstudier. Det var uaktuelt, og dermed måtte studiet legges under samme "masterparaply".

– Vi tror faktisk at det kommer til å sette både journalister og kommunikatører i bedre stand til å forstå hva den andre bransjen går ut på. Det som er saken er at journalister forholder seg til kommunikasjonsbransjen omtrent hver eneste dag. De er faktisk avhengige av å få informasjon via kommunikasjonsarbeidere, enten de liker det eller ikke, avslutter Engan.