NRK etterlyser informasjon fra universitetsledelsen ved Nord

Publisert 25.04.2019 av Silje Olsen.

Universitetsledelsen ved Nord gir ingen kommentar om ulykken i følge NRK. Det opplyses om at de ønsker å uttale seg ved et senere tidspunkt. 

ØVELSE-ØVELSE-ØVELSE

Kjetil Moe fra NRK opplyser til Nettopp at ledelsen ved Nord universitet ikke gir noen kommentar om ulykken. 

- Vi har prøvd å få kontakt med universitetsledelsen hele morgenen, vi holdt på å bli fysisk kastet ut fra stedet der de holder til. 

Ledelsen nekter på nåværende tidspunkt å si noen ting, men de uttaler at de skal komme med informasjon senere i dag. 

Moe tror at ledelsen er i sjokk og handlingslammet i forhold til det som har skjedd og at de ikke er forberedt på en slik ulykke. 

Når Nettopp prøver å komme i kontakt med ledelsen ved Nord universitet, forteller de at de foreløpig ikke kan uttale seg i saken.