Flere studenter fra Nord Universitet involvert

Publisert 25.04.2019 av Tea Skarpjordet. Endret 25.04.2019.

Talsperson fra kommunikasjonsavdeling ved Nord Universitet forteller at 75 studenter fra Universitetet var involvert i fergeulykken som skjedde omtrent kl: 08:45 i dag,  i Gildeskål kommune. 

Evakuering av studenter
 

ØVELSE-ØVELSE-ØVELSE

Etter at Nord Universitet har vegret å uttale seg, kan de nå meddele at 75 av deres studenter er involvert i fergeulykken. 

Både pårørende og involverte studenter har vist sin fortvilelse over lite informasjon fra Nord Universitet. Flere viser via sosiale medier at de er opprørt over lite informasjon i forbindelse med ulykken, og skadeomfanget. 

Fergekollisjon

Hva er det som har skjedd, og hvor mange av deres studenter er involverte? 
Vi har blitt opplyst om at det har vært en kollisjon mellom to ferger, i forbindelse med to planlagte turer gjennom universitetet. Det er 75 studenter fra Nord Universitet involvert, med et uvisst skadeomfang. 

Hva gjør Nord Universitet for studentene og de pårørte? 
- Vi følger situasjonen fortløpende, og gjør det vi kan for å ivareta alle involverte. Det er blitt opprettet en beredskapsstab ved Universitetet, og i tillegg er det opprettet et telefonnummer til en kontaktperson ved Universitetet.  

- Vi henviser til politiet for ytterligere informasjon, og denne ulykken vil bli håndtert av nødetatene. 

Pressemelding fra Nord universitet:

Nord universitet kan bekrefte at det har vært en hendelse der studenter fra universitetet er involvert. Vi har ikke oversikt over omfanget. Nord universitet hatt satt krisestab og jobber med å håndtere situasjonen.