Ofrer natur for penger og strøm

Publisert 30.08.2019 av Grete Nomeland. Endret 30.08.2019.

Det er mye snakk om å innføre flere vindmølleparker i Norge. 
- Skadene vindmøllene påfører dyrelivet og naturen er irreversibelt. Det vil bli utrolig triste landskap rundt omkring.

Et eksempel på en menneskeskapt sti:
- Et sti er et symbol på at mennesker ofrer naturen for vår egen vinning. Både i store og små mengder, forteller Brigt Dale. FOTO: Martin Brekke Hjellestad

Klimaforsker Grete Kaare Hovelsrud ønsker at Norge skal fokusere på restaurering av vannkraftverkene vi har, fremfor å utbygge vindkraftverk.
- Vi driver med vannkraft, hvorfor ødelegge nye områder når vi allerede har ødelagt så mye, spør Hovelsrud.
- Tror vi lurer oss selv dersom vi satser på vindkraft. Det er enda ikke påvist om det er lønnsomt og om vi får det vi forventer, mener Hovelsrud.

Nesten all kraftproduksjon i Norge kommer fra vannkraft. Overskuddet blir solgt til andre land som går på kullkraft. Vannkraften er fornybar, billig i produksjon og svært pålitelig som kraftkilde.

Sterkt imot vindmølleparker i Norge.
Sterkt imot vindmølleparker i Norge.
Grete Kaare Hovelsrud synes Norge burde restaurere vannkraftverkene fremfor å ofre flere natursoner. FOTO: Tea Eline Skarpjordet

Menneskeskapte naturødeleggelser foregår hele tiden. Dette blir kalt for offersoner.

Prosjektleder for Arctic Science, Brigt Dale, forklarer at begrepet kan ha to betydninger.
- Det største offeret naturen noengang har overvært, var nok oss menneskene, sier Dale. 

- Det ene er de naturlandskapene som mennesker aktivt går inn og gjør om for å dra nytte av landskapene. For eksempel gruvedrift, forteller Dale.

Ved åpning av nye gruver i fjellene kan det føre til nye vannomløp. Det kan ha liten betydning i det store bildet, men en menneskeskapt endring er det uansett.

 Den andre versjonen er å ta alle menneskelige faktorer inn i regnestykket. Dersom mange nok mennesker går frem og tilbake over en eng på nøyaktig samme sted vil det til slutt bli en sti der. Dette er også natur som er tuklet med. Blitt ofret for vår fremkommelighet.

Hvordan måler man naturødeleggelser mot kraft?
Ved utbygging av vindmølleparker må det fremlegges en plan. Denne planen skal ta høyde for natur og dyreliv som vil bli påvirket. Videre blir det konkludert om disse ødeleggelsene er nødvendig å ofre for å få bygget ut vindmølleparken. 
-Hvor mye er vi egentlig villig til å ofre? Er det virkelig verdt det å tukle slik med naturen? Undrer Hovelsrud.

Vindkraftverk er en bedre løsning enn kullkraftverk, men det medfører likevel sine ulemper.
- Fugler flyr inn i bladene og blir skadet eller drept. Reinflokker forstyrres av de høye lydene og ingen ønsker egentlig å ha vindmøllene i sin egen bakhage, forteller Dale. 
Han understreker også at noen ganger er det høyst nødvendig å ofre noe av naturen. Fossilt brensel er for eksempel noe vi finner i naturen. Men gassene som kommer av dette er giftige klimagasser. Da var det nødvendig å finne en ny kilde som kunne erstatte dette. Deler av naturen blir da utnyttet til å lage alternativ energi.
- Her har vi tatt litt av naturen, men samtidig gir vil litt tilbake, ved å kutte ned på utslippene.