Stiller seg positiv til ny storstue i Bodø til 113 millioner kroner

Publisert 30.08.2019 av Redaksjon 4.

Junkeren og Bodø Bryteklubb går sammen om å bygge og drifte en ny fotballhall til 113. millioner kroner. Håkon Møller i MDG stiller seg positiv til prosjektet.

Positive til ny hall:
Fra venstre Håkon A. Møller, MDG, Bente Haukås, KrF, Hege Pettersen, Bodø Bryteklubb, Lars Vestnes, Høyre, Runar Bo Eriksen, Junkeren, Ida Gudding Johnsen, Venstre, Jony Gulbrandsen, Frp, Robert Blix, Junkeren og Hans Petter Horsgaard, Junkeren. Bildet er brukt etter samtykke med Freddy Toresen.

Tidligere i år ble det kjent at IK Junkeren og Bodø Bryteklubb gikk sammen på et gigantisk prosjekt i Stordalen til 113 millioner kroner. 

Sammen vil de bygge og drive en ny fotballhall der dagens kunstgressbane ligger.

Avisa Nordland skrev tidligere i år at Junkeren og Bodø Bryteklubb ønsker å bygge nye garderober, samt en brytehall. 

– Vi ser også for oss et eget rom for E sport, kantine og et treningsrom, sa prosjektleder Robert Blix fra Junkeren den gang. 

Positiv

Håkon Møller er 1. kandidat i Miljøpartiet de Grønne. Til Nettopp forteller han at han stiller seg positiv til det gigantiske byggeprosjektet. 

- Jeg er generelt positiv til at klubbene skal få ta en større del av ansvaret for realisering av nye anlegg, sier han. 

På bakgrunn av at klubbene selv skal drive og bygge den nye storstua i Stordalen, vil dette utløse dugnadsvilje og lokalt eierskap. 

- Og kanskje også bidrag fra næringslivet sammenliknet med realisering i kommunal regi, sier Møller. 

Behovet er der

I tillegg til å bygge en ny fotballhall i Stordalen, ønsker aktørene å bygge en ny håndballhall der det gamle klubbhuset til Junkeren ligger.

Blix fortalte til Avisa Nordland at de så for seg å bygge et rom for E-sport. Dette gleder Håkon Møller. 

- Helt konkret for Stordalens tilfelle har klubbene spennende tanker om inkludering, tilrettelegging for "marginale" aktiviteter (som E-sport), og å gjøre anlegget til et samlingspunkt for denne delen av Rønvika. Det er bra, og noe det er behov for, mener han.

Nettopp har ikke lyktes med å komme i kontakt med daglig leder i Junkeren, Runar Bo Eriksen. 

De siste tallene viste at prosjektet ville koste 113 millioner kroner.

- Vi er svært trygge på tallmaterialet vi jobbet ut fra. Vi skal stifte et eget driftsselskap som skal sørge for driften, sa Blix til an. 

Klubbene har allerede lansert planene for politikerne. De har fått støtte fra både Høyre, MDG, Venstre, KrF og FrP. 

Trondheimsmodellen

De to aktørene har sett til Trondheim for inspirasjon. Den såkalte "Trondheimsmodellen" stiller Håkon Møller seg positiv til. 

- Jeg ser at denne modellen har bred oppslutning i rødgrønne Trondheim. Jeg har aldri skjønt hvorfor en slik modell skulle være uønsket i Bodø, sier han til Nettopp. 

Trondheimsmodellen går ut på at klubbene selv bygger og drifter hallene ved hjelp og støtte fra næringslivet. Kommunens bidrag går for eksempel ut på å frigi egen tomt til formålet, samt i noen tilfeller også noe.