Utvider helsesøstertilbudet - etter to semester uten

Publisert 15.01.2020 av Marita Skoglund, Frida Sundberg. Endret 15.01.2020.

Siden i høst har ikke studentene hatt mulighet til å kontakte helsesøster. Nå lover universitetet forbedring. 

Utvider helsesøstertilbudet
Studentprest Svein Valle forteller at de vanskelige følelsene ofte er normale.

Svein Valle (53), studentprest og rådgiver, forteller at helsesøstertilbudet ved universitetet er i ferd med å utvides. Der det tidligere har vært helsesøster kun én dag i uka, vil tilbudet endres til å være tilgjengelig minst to dager i uka fra høsten av. De er nå inne i en mellomperiode uten tilbudet, fordi en av de ansatte ved universitetet er under utdanning for å bli helsesøster. 

Lege i stedet for helsesøster
I perioden hvor studentene ikke har tilgang til helsesøster, har universitetet en lege som er tilgjengelig hver dag i to timer. Legen tar kun henvendelser om seksuell helse, og studentene rådes å dra til fastlegen dersom de har andre plager. 

Ved spørsmål om helsetilbudet ved universitetet er godt nok, svarer Valle bekreftende.

- Selv om tilbudet i utgangspunktet er godt nok, er det fremdeles mulig å forbedre det. Det er kort ventetid her, og de som ønsker å komme, får som regel komme samme dag. Problemet er de som velger å ikke komme hit, selv om de egentlig trenger hjelp, forteller Valle.

Vil vurdere utvidet tilbud
Helsesøsteren fungerer som en hjelp for studentene som har seksuelle overførbare sykdommer, eller har spørsmål om kjønnssykdommer, prevensjon og seksualitet. Etter hvert vil de vurdere om tilbudet skal utvides ytterligere.

Valle forteller også at utvekslingsstudenter, som er i Bodø kun ett semester, ikke har noen andre medisinske rettigheter i utvekslingsperioden. Derfor er helsetjenesten ved universitetet særdeles viktig for disse studentene.

Gratis selvtesting
Universitetet tilbyr også gratis selvtesting for klamydia. Etter at de begynte med selvtestene har volumet økt for antall studenter som tar testene, sier rådgiveren. Han forteller at dersom det er studenter som ikke ønsker å ta selvtest, så kan disse gå til legen og få gjort det.

Vi har snakket med lærerstudentene Lise Tindslett (26), June Pedersen (22) og Jenny Bårtvedt (21) om helsesøstertilbudet ved universitetet. Alle tre forteller at de var klar over at et helsesøstertilbud eksisterte, men kun Tindslett visste at det fantes selvtester for klamydia.

- Jeg synes det er flott at tilbudet finnes, ettersom vi er studenter og har oppmøteplikt. For studenter med mye fravær kan det være problematisk å dra til legen, mener hun.