Studenter plages av mørketiden

Publisert 16.01.2020 av Marte Skoglund, Grete Nomeland.

Bodø bærer fortsatt preg av vintermørket, og en rekke studenter merker konsekvensene av dette. 

NEDSTEMT:
Thomas Søraa og Kjetil Stray Homme føler seg nedstemt av mørket.

Radio Nettopp: