Hva hjelper bøter når du allerede ligger nede?

Publisert 17.01.2020 av Elizabeth Sire. Endret 17.01.2020.

Avkriminalisere eller ei har det summet i flere uker: Rusmisbrukere skal få hjelp, ikke straff. 

 
Foto: Colourbox

KOMMENTAR: Elizabeth Sire

Rusreformutvalget har levert sitt forslag. De ønsker et skifte i norsk ruspolitikk, med avkriminalisering av narkotiske stoffer. Utgangspunktet til utvalget er at rusavhengighet bør møtes av helsevesenet fremfor justissektoren. Dette har skapt sterke reaksjoner.

Norsk ruspolitikk har i en årrekke blitt ført med en streng hånd. Det har derimot ikke ført til mindre forbruk, eller færre kriminelle miljø. Rusreformutvalget foreslår en løsning som vil snu helt om på norsk ruspolitikk som vi kjenner den. Det er derimot flere politikere og politiet selv er skeptisk til. Partier som Senterpartiet, FrP og KrF har selv uttrykt at de ikke ønsker å følge utvalget sin innstilling.

Siden forslaget ble lansert 2016 av helseminister Bent Høie (H), har han stått i bresjen for en historisk endring i norsk ruspolitikk. Noen av kritikerne er redde for at ungdommen skal bli glemt. De mener at når man velger å avkriminalisere, aksepterer man også at noen bruker rusmidler. Dessverre er dette allerede en realitet, hvor mennesker som sliter vegrer seg for å få hjelp fordi de ikke ønsker å bli gjort til kriminelle.  

Andre er bekymret for at dette er starten på en legalisering. En avkriminalisering og legalisering er derimot veldig forskjellige. Det vil fortsatt ikke være tillatt salg av rusmidler. Samtidig må man ta innover seg at politikken som har blitt ført de siste tiårene har sviktet dem politikken ble laget for. Mennesker som sliter med rus har kjent og kjenner fortsatt på skam, utstøtelse og et system som jobber mot dem.

Derfor er bølgen med mennesker som støtter forslaget stor. Det rokker noe i folk når du skal fortelle dem at mennesker som allerede ligger nede skal straffes ytterligere med bøter og fengsel. Men mens politikere og politiet krangler om omfanget av avkriminaliseringen, er det mennesker som fortsatt blir straffet for bruk og besittelse.

Det blir nok ikke mindre hett før voteringen i Stortinget er over og resultatet står på tavla. Og den dagen kan bli historisk. Aller mest for de som har gått lenge uten å bli hørt når de trengte det som mest.