Krever endring i fergeavganger på ulykkesstrekning:- Ingen tvil om at det kan bidra til å redde liv

Publisert 17.01.2020 av Even Thodesen. Endret 28.01.2020.

I kjølvannet av ulykken i Hamarøy som involverte fire vogntog, hvor to sjåfører mistet livet, etterlyser Norges Lastebileier-Forbund en endring i fergerutene på strekningen. -Vi skal se på saken, opplyser Statens Vegvesen.

KREVER ENDRING:
Frank Lauritz Jensen i Norges Lastebileier-Forbund mener det er en enkel endring som kan øke trafikksikkerheten, og hindre at liv går tapt.

Frank Lauritz Jensen i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) krever at fergeavgangene fra Drag til Kjøpsvik klokken 21:00 og Bognes til Skarberget klokken 21:15 utsettes med en halvtime. Han mener dette kan bidra til å øke trafikksikkerheten på strekningen fra Fauske. NLF mener at sjåfører kan bli fristet til å ta unødvendige sjanser i trafikken om de har dårlig tid til å rekke fergen. 

-Vi må først og fremst se på det som vi kan påvirke for å minimere risikoen for at denne typen ulykker skjer. Fergen er en stressfaktor som bør kunne endres, og det er ingen tvil om at en slik endring kan bidra til å redde liv, sier han.

Kan ta høyere risiko
Jensen forteller videre at det er vanlig at sjåførene laster bilene på Fauske rundt klokken 19, og at dette gir et tidsrom som er for knapt når forholdene ikke er optimale. Om sjåførene ikke rekker en av fergene som går 21:00 fra Drag eller 21:15 fra Bognes går de neste fergene 23:00 og 22:45 respektivt. Jensen forteller at sjåførene kan ende med å ta høyere risiko og være mindre aktpågivende om tiden blir knapp fordi konsekvensene av å ikke rekke fergen er større enn det å måtte vente et par timer. Det kan forstyrre døgnrytmen til sjåførene.

-Du mister to timer du egentlig skal sove på. Når alt går som det skal rekker man fergene med effektiv kjøring, men hvis det er forsinkelser på toget eller kjøreforholdene er dårlige kan det føre til større risiko. Det er strenge regler for hviletid yrkessjåfører må forholde seg til, og når du må kaste bort to timer på venting, kan du ende med å måtte kjøre på tidspunkt du vanligvis bruker til å sove. At døgnrytmen til fører forstyrres, kan også det gå ut over trafikksikkerheten.

Har hatt kontakt tidligere
NLF opplyser at de har vært i kontakt med Statens Vegvesen om fergesambandet tidligere, men Jensen mener det har vært vanskelig å få noe gjort. Han håper at de nå kan få frem en endring. Tormod Christensen i vegvesenet sier at de skal se på saken når de får en skriftlig henvendelse fra Lastebileier-Forbundet, noe Jensen bekrefter at de har sendt. Christensen sier dette om saken.

-Enhver sjåfør på veien har ansvar for at de ferdes lovlig og forsvarlig på veien, man kan ikke ignorere trafikkreglene fordi man har dårlig tid. Men hvis det å endre fergetidene er noe som kan bidra til å øke trafikksikkerheten, må vi selvfølgelig se på de mulighetene, og finne en best mulig løsning.

Flere viktige faktorer
Han opplyser videre at det er flere faktorer som har innvirkning på fergetidene, som bussruter og annen trafikk, og at det ikke er så enkelt som å bare utsette en et par avganger. Jensen er likevel klar i sin sak, og mener at en endring må prioriteres fordi det ville ha en stor innvirkning på sikkerheten langs veien.

-Trafikksikkerheten er det viktigste for oss, og så lenge vegvesenet har en plan om null dødsfall i trafikken er dette noe som må gjøres. Hvis man kan sende folk til månen, bør man kunne endre avgangstiden på en ferge, avslutter Jensen