Ønsker en grønnere hverdag på Nord universitet

Publisert 17.01.2020 av Marte Fredly-Steen, Silje Olsen. Endret 17.01.2020.

Ansatte ved Nord universitet og Nordlandsforskning har inngått samarbeidet Grønn Campus Nord. Nå vil de få med seg studentene på laget og lokker med en pengepremie på 20.000 kroner.

BLIR UTFORDRET:
Student Julia Tidem Føllesdal utfordret fredag formiddag andre studenter ved Nord universitet til å gjette hva som skal i hvilken søppelkasse.

Miljø og klima har engasjert stort de siste årene. Bedrifter og privatpersoner gjør nå tiltak for å få en grønnere hverdag, og Nord universitet er intet unntak. Ansatte ved universitetet har sammen med Nordlandsforskning startet prosjektet Grønn Campus Nord, der Benedicte Forsland ved Nord universitet er en av pådriverne for prosjektet. De ønsker blant annet å kartlegge hvor mye energi universitetsbygget bruker.

-Vi jobber med eget klimafotavtrykk i forhold til energien som brukes i bygget, hvor gode vi er på avfall og kildesortering og så vil vi ha flere grønne arealer, forteller Forsland.

Formålet med prosjektet er å bidra til at Norge skal nå sitt klimamål om å være klimanøytralt innen 2030. De mener at for å nå dette målet må det gjøres tiltak flere steder,  også i forsknings-og undervisningssektoren.

HØR RADIOINTERVJU MED BENEDICTE NEDERST I SAKEN

Bildetekst
PÅDRIVER:

Benedicte Forsland er en av pådriverne for Grønn campus Nord.


Arrangerer «Grønsj»

Det er ikke bare å undersøke universitetets forbruk pådriverne ønsker. For studentene vil det kunne bli lettere å få ned eget forbruk. I 2017 brukte nordmenn 53 milliarder kroner på klær. For å få ned forbruket har det blitt arrangert klesbyttedager der man selv kommer med klær for å bytte med andre.

-Vi har gjennomført forskjellige arrangementer som klesbyttedag og «grønsjer» som er grønne lunsjer, sier Forsland.

Grønn Campus Nord ønsker også å tilrettelegge for sykkel som et alternativt transportmiddel til og fra universitetet, da spesielt el-sykler. De vil sette opp et skur der syklene kan lade slik at det skal bli mer attraktivt for studenter og ansatte.

Men for å vite hva som engasjerer studentene i klimaspørsmålet trenger de hjelp. Derfor har det i disse dager blitt sendt ut en undersøkelse til alle på Nord universitet for å kunne kartlegge hvilke vaner og holdninger studenter og ansatte har når det kommer til klima og miljø. Hvis mange svarer på denne undersøkelsen vil tilbudet kunne bli bedre og mer rettet mot det som engasjerer på universitetet.


Vil premiere masterstudenter

Som et ekstra tiltak ønsker prosjektet å motivere universitetets masterstudenter til å gjøre en grønn master. Med det mener de at hvert fakultet kan nominere hver sin kandidat som skriver masteroppgave om temaer innenfor bærekraft og miljø. Den masterstudenten som vinner vil få tildelt 20.000 kroner i premie. 

Kravene for å vinne prisen er:

  • Relevans for det overordnede temaet miljø og bærekraft
  • Karakter og kvalitet på masteroppgavearbeidet
  • Potensialet for videre doktorgradsarbeid
  • Samfunnsrelevans


Nord universitet ønsker at studentene skal hjelpe til. Det forteller Forsland til Nettopp-reporter Silje Olsen.