Vekst i ungdomspartiene - Vi har knekt vervekoden

Publisert 22.01.2020 av Grete Nomeland, Marte Skoglund.

Flere ungdom engasjerer seg. Rød Ungdom har hatt 46 prosent økning i medlemstallene fra 2018 til 2019. 

Aktiv siden 2011:
Tobias Handeland har lenge vært aktiv i politikken. Aldri før har flere vært politisk aktiv. 

Tobias Handeland (21) har vært aktiv i politikken siden 2011. Krig og urettferdighet i samfunnet var det som fikk Handeland engasjert.
- Personlig tror jeg det er viktig å være politisk aktiv fordi det handler om å ta sin del av samfunnsansvaret, ved å være aktiv i politikken erkjenner en at en ikke kan ta de rettighetene en har for gitt.

Handeland ønsket å bekjempe de økende forskjellene i Norge og også å si nei til krig. 
- Dråpen for meg var da Norge bombet Libya i 2011. Det var da jeg begynte å engasjere meg. 

Flere melder seg inn i ungdomsparti
Nettopp tok kontakt med alle de største ungdomspartiene på landsbasis for å høre om de også hadde opplevd vekst i medlemstallene. Samtlige kunne melde at de har hatt en økning fra 2018 til 2019. Rød ungdom var det partiet med desidert høyest prosentvis vekst. 

Vi har ikke lykkes med å få tall fra AUF, FpU, Grønn Ungdom, senterungdommen, Krfu og Unge Høyre.

Til sammenligning hadde Unge Venstre 10 prosent økning, og Sosialistisk Ungdom hadde 34 prosent økning.

Skjermbilde 2020-01-21 kl. 09.56.19
Illustrasjonsbilde:

Rød Ungdom hadde en økning på 46 prosent. FOTO: Marte Skoglund

Viktig at ungdom engasjerer seg:
Asbjørn Røiseland:

Viktig at ungdom engasjerer seg: - Vi trenger ungdommer for at verden skal gå fremover.

Kampanjer øker medlemstallene
Førsteamanuensis, Asbjørn Røiseland, forsker på politikk på Nord Universitet og Oslo Met. Han mener at grunnen til at medlemstallene økte i 2019 er et resultat av aktive kampanjer.

- Valget i 2019 økte nok den generelle interessen. Flere av partiene har gjort et krafttak for å øke medlemstallene, sier Røiseland.

Forskeren legger til at det også kan være andre grunner til at medlemstallene øker, som hendelser som påvirker i samfunnet. 

- AUF hadde for eksempel en stor økning etter det som skjedde på Utøya i 2011. Det handlet om sympati og interesse for partiet.


Ikke vanskelig å verve nye medlemmer
- Vi føler vi har knekt koden. Det er viktig å ha en politikk som ungdommer kan kjenne seg igjen i, og også kunne ha et godt organisasjonsfellesskap hvor en blir kjapt inkludert. Dette tror jeg mange opplever at Rød Ungdom har, sier Handeland.

Handeland mener at det er viktig at ungdom tar sin del av samfunnsansvaret og engasjerer seg ved å være politisk aktiv. 

- Vi kommer ikke til å ha noe demokrati i framtida dersom ingen deltar i det, og for å sikre at demokratiske og politiske rettigheter blir ivaretatt er det viktig at en engasjerer seg politisk og alltid kjemper. 

Røiseland er enig med Handeland om at ungdommer bør ta større plass i politikken.
- Ungdommen er fortsatt underrepresentert i politikken. Ungdommen er en svært viktig del av befolkningen, og kan bidra til en stor omstilling i samfunnet, sier forskeren. Greta Thunberg er et godt eksempel på en ung stemme som har påvirket samfunnet. I 2019 var hun nominert til Nobels Fredspris for sitt engasjement for klimaet.