RADIO: - Vi føler oss ikke prioritert som innbyggere

Publisert 20.01.2020 av Tor A. Bordewich Didriksen.

I 2016 vedtok bystyret at driften av gatelys skulle overføres til veieier. Det vil si at fylkeskommunen og Statens Vegvesen må overta driften. Mange veistrekninger i kommunen kan nå bli uten gatebelysning. 

Mørkelagt:
Over 600 gatelys kan bli demontert i Bodø kommune.

HØR RADIOINNSLAGET HER: