Forskerne ved Nord har tro på oppdrett av flekksteinbit: - Det er et eksklusivt og delikat fiskekjøtt

Publisert 23.01.2020 av Patrick Key, Even Thodesen. Endret 28.01.2020.

Skal forske på flekksteinbit de neste tre årene.

Lite steinbit på markedet:
Prosjektleder Ørjan Hagen mener flekksteinbiten kan bli et eksklusivt innslag fiskemarkedet.

Prosjektene BESTBROOD og ARCTAQUA skal forske på oppdrett av blant annet flekksteinbit. Nå er de i startfasen, og har fått støtte på over 50 millioner kroner fra EU. Med seg på laget har de forskere fra Sverige, Finland, Russland og Norge.

- Det store målet vårt er å finne nye teknikker som kan gi en mer stabil produksjon av fiskeeggene. Vi vil benytte markører vi vet om fra før av, samtidig som vi vil prøve å utvikle nye, sier José Beirão ved Nord Universitet.

IMG_3211
SKAL FINNE DE BESTE FORHOLDENE:

Portugisiske José Beirão mener markørene er avgjørende for økt produksjon.

Markørene skal hjelpe forskerne med forbedre reproduksjonsevnen til individene, slik at de kan øke produksjonen av flekksteinbit. I følge Beirao er dette avgjørende for å kunne velge ut de beste individene til avl.

Krevende
Flekksteinbit er en fiskeart det finnes lite av på markedet. Blant annet er det vanskelig å skaffe store nok mengder fiskeegg med god nok kvalitet til produksjon av matfisk. Det vil de nå gjøre noe med.

- Steinbiten er spesiell fordi det er en bunnlevende art som ikke har svømmeblære, og det tar derfor lang tid før eggene er befruktet til fisken som kommer og klekker. Til gjengjeld er imidlertid eggene store, forteller prosjektleder Ørjan Hagen.

- Mer eksklusivt
Hagen forteller at det finnes flere utfordringer ved steinbit. ARCTAQUA-prosjektet skal se nærmere på de tidligere livsstadiene hos fisken. Det er nemlig størst dødelighet i startforingsfasen, og de ønsker derfor blant annet å forske på hva slags fôr de kan benytte.

IMG_3220
Foring:

Slik forer de flekksteinbiten.

- Vi skal se på flaskehalser i steinbitproduksjonen, og velger å fokusere på å optimalisere foring og lysforhold. Vi ser blant annet at fisker som har vært i fangenskap lenge ofte har underutviklede tenner, og vi må derfor prøve å legge til rette for at de overlever, fortsetter han.

Hva er fordelene med flekksteinbiten?

- Det er jo generelt lite steinbit på markedet og det er et delikat fiskekjøtt. Det er sjeldent du finner flekksteinbit i fiskedisken, så det er et litt mer eksklusivt preg over den, avslutter Hagen.

Snart vil de to prosjektene tre i kraft, og de har tro på at flekksteinbit kan bli en attraktiv vare i fremtiden.

Ønsker å forbli ledende
Aminor, som holder til i Meløy kommune i Nordland, er verdens eneste kommersielle produsent av flekksteinbit. Bedriften ble startet opp i 2014, og på høsten 2019 var deres første leveranse med flekksteinbit klar til slakting. De leverer flekksteinbit til HORECA-markedet (Hotell, restaurant og catering), gjennom sin samarbeidspartner Fredriks Røkeri. Daglig leder i Aminor Willy Sandaa forteller om en gradvis oppbygning.

- Vi bygger opp en kommersiell bedrift gradvis, og har fått de bekreftelsene vi ønsker fra markedet. Vi får stadig nye henvendelser fra verden over, fra New Jersey til Thailand. Også nye investorer kommer på banen. Fremdriften er der, og vi ønsker å forbli ledende innen oppdrett av flekksteinbit, og har i dag et godt fortrinn ettersom vi er de eneste som driver med dette, sier han.

Flekksteinbitens potensial

 

Akvaplan-niva kunngjorde i januar en rapport hvor de har kartlagt grunnlaget for 30 arter som ikke har vært utbredt innen oppdrett, og om disse kan være satsingsområder i norsk oppdrettsnæring. Blant disse finner man flekksteinbiten, som rangeres som nummer 2 i den helhetlige vurderingen, kun kamskjell kommer bedre ut. Flekksteinbiten scorer spesielt bra på markedspotensial og lønnsomhet.

- Et nisjestempel
Sandaa forteller videre at de nylig fikk tillatelsene de har trengt for å drive eget slakteri for fisken, noe de var avhengig av å bygge opp fra grunnen da de ikke kunne sende denne fisken til et etablert lakseslakteri. Selv om markedet i dag er noe begrenset, mener Sandaa at det er plass til flere produsenter.

- Det er mange som har lurt på hvorfor ingen andre har startet opp med dette. Noe av grunnen til at vi er de eneste er at næringen har hatt et nisjestempel. Ettersom det er en fisk med høy økonomisk verdi, er vi greit fornøyd om det forblir et nisjemarked, men vi ser allerede i dag at det er plass til flere aktører. Og vi håper selvfølgelig at markedet skal utvikles og bli større, fortsetter Sandaa.

IMG_3198
 

Flekksteinbiten som ble klekket i sommer ved Nord universitet.

Rødlistet
Spesielt i Canada ser en tendenser til oppstart. Der har det vært et etablert marked for villfanget flekksteinbit, frem til fisken ble rødlistet og fangst forbudt. WWF anbefaler også at man styrer unna fisken, da den er sårbar for overfiske.

Sandaa sammenligner oppdrett av flekksteinbit i dag med oppdrettslaksens situasjon på 70-tallet.

- Som de med laksen var på 70-tallet er vi på vei inn i en kommersiell fase. Dette er en høykvalitetsfisk, blant de ypperste i hvitfisksegmentet, sammen med kveite og breiflabb, som i utgangspunktet ikke skal inn i dagligvarehandelen. Men de sa det samme om laksen tidligere, og vi ser jo hvor utbredt den har blitt i dagens marked, avslutter Sandaa.