Rektor om truslene: – Det er trygt å være på Bodø videregående

Publisert 24.01.2020 av Marte Fredly-Steen, Pernille Tømmerås.

Truslene mot Bodø videregående torsdag kveld bekymrer elevene. Det har enkelte elever så nervøse at det ble startet en underskriftskampanje.

MOTTOK TRUSLER:
Det var Bodø videregående skole som torsdag kveld mottok trusler.

De siste ukene har flere skoler mottatt trusler. Torsdag kveld skjedde det med Bodø videregående skole. 

Det var en elev i russestyret som sent i går kveld tok kontakt med rektor Nina Røvik og fortalte om trusselen som kom inn via bildedelingstjenesten Instagram. 

– Jeg tok kontakt med politiet med en gang og startet den ordinære rutinen vår når det gjelder slike saker, sier Røvik.

STOLER PÅ POLITIET:
STOLER PÅ POLITIET:

Rektor ved Bodø videregående skole stoler på politiets vurderinger angående truslen som kom torsdag kveld.

Hun forteller videre at politiet kjapt kom med klar beskjed om at dette ikke var en reell trussel.

Med bakgrunn i trusselveksten om  skoleskytinger i hele landet de siste ukene kunne de fort anta at dette var samme type trussel.

Hun avslører at det var snakk om totalt tre forskjellige meldinger som var sendt, hvorav rektoren selv kjente igjen en person hun har blitt gjort oppmerksom på ved lignende hendelser fra tidligere.

Føler seg utrygge

Det har ikke vært rolige timer siden trusselen kom. Røvik har nemlig tatt kontakt med både russepresident, foreldre og foresatte, elever og ansatte. Likevel kan hun melde om en skole under kontroll.

– Morgenen startet med å mobilisere elevtjenesten med helsesykepleiere og rådgivere som igjennom dagen har vært rundt om kring på skolens område for å være tilstede om noen trenger det. Dette er ting vi kontinuerlig jobber med for å finne ut hva vi kunne gjort bedre og hva som var bra.

Isabella Storli er tredjeklassing ved Bodø-skolen og følte på et ansvar for de yngre elevene. 

– Vi har hatt noen trusler før, så vi som går vg3 er kanskje litt mindre redd, men jeg kan se for meg at de som er yngre kan være redd for å møte opp på skolen. Det skal man ikke vær når man er på skolen, understreker Storli.

Etter å ha snakket med andre klassekamerater bestemte de seg for å starte en underskriftskampanje mot å møte opp på skolen fredag morgen. 

Storli understreker at kampanjen ble startet for å vise skoleledelsen at det faktisk er elever som føler seg utrygge til tross for at politiet mener det ikke er noen reell trussel. 

BEKYMRET:
BEKYMRET:
Isabella Storli var en av initiativstakerne for underskriftskampanjen på Bodø videregående skole.

– Jeg er redd for at folk ikke skal ta det seriøst, for hvis det da skjer noe er det veldig alvorlig. For vi føler at siden skolen har fått trusler før og ingenting har skjedd så blir det ikke tatt alvorlig, sier Storli.

Det er ikke første gang Bodø videregående skole har mottatt slike trusler. I 2017 ble flere elever evakuert etter trusler om skoleskyting.

– Jeg har forståelse for at noen elever blir redde og bekymret, men samtidig tenker jeg at det er viktig å være såpass trygge på skolen at når det gis beskjed om at det er trygt å komme så er det faktisk det, sier Røvik. 

Stoler på politiet

Nettopp har forsøkt å kartlegge hvor mange lignende trusler norske skoler har mottatt de siste årene. Nærmeste fasit ligger hos politiet, som sier følgende til Nettopp:

"Politiet har den senere tiden registrert en økt forekomst av trusler fremsatt på ulike nettsteder. Det å fremsette slike trusler er en svært alvorlig handling, og truslene fremstår for politiet som et forsøk på å skape utrygghet og frykt. Det er politidistriktene som i hvert enkelt tilfelle vurderer behovet for å treffe tiltak, og som etterforsker sakene. Politidirektoratet er kjent med situasjonen, og følger utviklingen nøye."

Rektoren sier at et tett og godt samarbeid med politiet ligger til grunne for at tilliten til politiet bør være nok.

– Hvis jeg hadde vært et snev av bekymret på noe slags vis ville jeg ikke utsatt elevene mine for det, jeg er trygg på at det er trygt å være på Bodø videregående i dag, avslutter Røvik.