Bytter ut med laks med ny satsing: - Flekksteinbitens biologi gir et stort potensial som oppdrettsfisk

Publisert 28.01.2020 av Even Thodesen.

Odd Strøm ledet laksegiganten Nova Sea gjennom 10 år med enorm vekst, frem til han ga seg ved årsskiftet. Nå trer han inn som styreleder i Meløy-bedriften Aminor som satser på at flekksteinbit skal bli et nytt kapittel i oppdrettseventyret.

ODD STRØM:
Etter å ha vært med på suksessen i Nova Sea, bytter Odd Strøm laksen ut med flekksteinbit.

Norge eksporterte i 2019 for første gang sjømat for over 100 milliarder kroner. Laksen står for den største andelen av dette. Et av selskapene som har tjent store penger på lakseoppdrett er Nova Sea. Odd Strøm var administrerende direktør i selskapet i en tiårsperiode fra 2009 til årsskiftet 2019/2020. Han går nå inn som styreleder i Aminor, verdens eneste kommersielle aktør som bedriver oppdrett av flekksteinbit.

- Det er oppdrett som er mitt fagfelt og som jeg har jobbet med i mange år. Riktignok har jeg drevet med laks, men nye arter er helt nødvendig for å dyrke oppdrettseventyret videre. Laksen har vært motoren har drevet oppdrettsnæringen fremover, men nye arter vil komme til, og flekksteinbiten er veldig spennende på dette området, sier Strøm.

Biologien er et et godt utgangspunkt
Enkelte arter har vist seg vanskelige innen oppdrett. Flekksteinbiten derimot har et lynne som er egnet for næringen. Det gjenstår noen utfordringer, men Strøm mener at det viktigste er på plass for at flekksteinbitoppdrett skal gå, og at utgangspunktet er godt.

- Når det kommer til oppdrett så gjelder det å finne arter som har de biologiske egenskapene til å være husdyr. Med laksen var det veldig lett. Torsken derimot har vist seg veldig, veldig vanskelig. Biologien der har satt en stopper for oppdrett. Flekksteinbitens biologi er mer lik laks og gir et stort potensial som oppdrettsfisk. Utgangspunktet er godt, men veien er lang. Produksjonstiden per i dag er altfor lang. Markedet er begrenset, villfanget steinbit er kun en bifangst. Det er mye arbeid som gjenstår, men så lenge biologien er der, så er det et fantastisk godt utgangspunkt, forteller Strøm.

Begrenset marked
Aminor selger i dag sin fisk til HORECA-markedet (hotell, restaurant og catering) gjennom sin samarbeidspartner Fredriks Røkeri. Odd Strøm tror likevel det blir nødvendig å utvide målgruppen etter hvert.

- Jeg tror det er helt nødvendig at å komme inn på dagligvaremarkedet i fremtiden. Men for at man skal hente den kunnskapen som trengs er det naturlig å sikte seg inn på HORECA-markedet til å begynne med. Det er et begrenset marked, men Aminor opererer også med et begrenset volum fisk, og da er det naturlig. Når en bygger opp et nytt produkt som vi gjør med flekksteinbit er det helt nødvendig at man lager en merkevare som også passer inn på dagligvaremarkedet. Du bygger deg opp på et mindre sted til å begynne med, også følger resten etter hvert, hevder Strøm.

Lik laksen på 70-tallet
Både Odd Strøm og daglig leder i Aminor, Willy Sandaa, mener det er fellestrekk mellom oppdrett av flekksteinbit i dag og laksens situasjon på 70-tallet. Odd Strøm forteller at det tok rundt 25 år for oppdrettslaksen å bli ordentlig kommersialisert, men tror det vil gå raskere med nye arter.

- Laksen var nummer en i rekken, og det lå ikke skolekunnskap bak satsningen på den. Dette var grundere som kom fra fiskerinæringen og gårdbrukere, som ikke var vant med å skulle fostre opp fisken de fanget. Det var prøving og feiling før akademikere kom inn og oppdrett ble kunnskapsbasert. Hele den kunnskapsbasisen vi har bygget opp på laksen har vi tilgang på i dag, samtidig som teknologien har utviklet seg. Hvis laksen tok 25 til 30 år å bygge til et stabilt kommersielt produkt, vil nye arter trolig ta 5 til 10 år med det kunnskapsgrunnlaget vi har i bunnen, forteller Strøm.

Skiftet har ligget i kortene
Nova Sea er kjent for å dele ut store bonuser til sine ansatte, og hadde i følge iLaks et årsresultat på 1 milliard kroner før skatt i 2018. Steinar Olaisen AS som eier Nova Sea, er også en av de største eierne i Aminor. I Odd Strøm får Aminor en erfaren mann med på laget.

- Eierskapet I Nova Sea er en stor aksjonær i Aminor. Min samboer Aino Olaisen har sittet i styret over en lengre periode. Det har ligget i kortene at Aino skal til Nova Sea og jeg til Aminor. Samtidig her Egil Sørheim som har vært styreleder frem til nå, og sammen med Willy Sandaa vært drivkraften bak Aminor, hatt et ønske om å trappe ned. Det er de formelle årsakene til at jeg trer inn som styreleder. Men selvsagt er det jo også en interesse, opplyser Strøm.

Krever kapital og tålmodighet
Strøm har troen på at oppdrett av flekksteinbit kan bli en suksess, men tror det vil ta tid. Han ser frem til å ta fatt på utfordringene, og tror det blir interessant å jobbe i en mindre bedrift enn han har vært vant med.

- Det er gøy å gå fra 50 000 tonn med fisk, til 50 tonn. Det blir litt pionerarbeid i det. Det flere utfordringer, men jeg tror det kommer til å bli et spennende og givende arbeid. Det som tar tid, er avlsbiten. Når man opererer med villfanget avlsmateriale og i tillegg har en produksjonssyklus på 4 år, vil det være tidkrevende. Aminor er inne på markedet, men det krever kapital og tålmodighet for å få dette til, avslutter Strøm.

Vil du vite mer opp flekksteinbiten? Nettopp har skrevet om to forskningsprosjekter ved Nord universitet som har fått over 50 millioner kroner til å forske på blant annet flekksteinbit. Les saken her.