Innestengt i tre år

Publisert 27.03.2012 av Maria Pettersen. Endret 30.08.2012.

Bogdan Gerasimova (15) og storesøsteren Jelena Gerasimova (31) får ikke lov til å bevege seg utendørs.

Innestengt: I tre år har Bogdan (15) og Jelena (31) oppholdt seg i kirkeasyl i Hadsel kommune.

I 2007 kom Bogdan og søsteren Jelena til Norge fra republikken Kabardino-Balkaria i Kaukasus i det tidligere Sovjetunionen. Jelena søkte hjelp til sin muskelsyke bror i Norge, da de i hjemlandet ikke har spesialutstyr for barn som er handicappet. Bogdan lider av den alvorlige og dødlige muskelsvinnsykdommen Duchennes muskeldystrofi, som gjør at han snart vil være avhengig av respirator, hostemaskin og slimsuger for å overleve. Dette har han ikke tilgang til i Russland, og er derfor nødt til å leve innesperret i kirkeasyl.

– Hvis vi blir sendt tilbake vil Bogdan få et svært kort liv, sier Jelena alvorlig.

Høyspesialisert utstyr
Universitetssykehuset i Nord-Norge konstanterte tidlig at Bogdan har en dødlig muskelsvinnsykdom. Duchenne muskeldystrofi kjennetegnes ved at all musklatur går til grunne. Han er, og vil i økende grad bli helt avhengig av høyspesialisert medisinsk-teknisk utstyr, som respirator og hostemaskin. Dette er utstyr som ikke er tilgjengelig i Kaukasus og derfor ville gitt Bogdan en alt for tidlig død.

– Gjennomsnittlig levealder for mennesker med denne diagnosen i Russland er 13-14 år. I Norge er det folk som lever fullverdige liv som voksne med denne sykdommen, forteller Hadsels kommunefysioterapeut Ann-Britt Bastesen, som også er med i støttegruppa til søskenparet.

Ann-Britt Bastesen jobber som fysioterapeut og kjenner til situasjonen til Bogdan. Hun er bare en av alle dem som gledlig hjelper til med blant annet handling. Søskenparet setter stor pris på besøk og kaffegjester, som gjør at dagene ikke blir for ensformig, siden de ikke har frihet til å bevege seg utenfor pinsekirkens lokaler.

Avslag
I 2009 fikk de endelig avslag på søknaden om asyl i Norge, og har siden da holdt til i Pinsemenighetens lokaler på Stokmarknes. Siden Bogdan er mindreårig får han forlate kirkeasylet kun for dra på skolen og sykehuset, mens Jelena derimot, har ikke vært utenfor pinsekirkens fire vegger siden 2009. Det vil si at hun ikke har vært utendørs på tre år. Søstra ser kirkeasyl som eneste mulighet for at broren skal få den nødvendige behandlingen.

– Jeg ga opp mye i Kaukasus da jeg dro til Norge, men jeg er veldig glad for at Bogdan får den hjelpen han trenger.

Jelena forteller videre at før de kom til Norge var det sjeldent at de så andre mennesker som var handicappet.

– Det er ikke ofte man ser mennesker med handicap i Kaukasus, så vi hadde sett veldig få med handicap før vi kom til Norge, sier Jelena.

Tre år et nok
Det er ingen hemmelighet at mange hadselværinger kjemper for at saken om den funksjonshemmede gutten skal komme opp i Hadsels kommunestyre igjen. De fleste er enige i at tre år innestengt i en leilighet på 65 kvadratmeter er nok. Til lokalavisen VOL bekrefter leder i Rødt i Hadsel, Geir Jørgensen, at initiativet rundt Bogdan er stort.

Om politiet returnerer et av våre funksjonshemmede barn med tvang anser vi det som et overgrep mot oss alle. Oppslutningen rundt initiativet har vært, og er veldig stort. Det er veldig mange som har ventet på denne muligheten til å få gitt sin støtte, sier Geir Jørgensen, som sier at det slett ikke byr på problemer å skaffe mange nok underskrifter til at saken må tas opp i kommunestyret, sier Jørgensen.

Se Bogdan og Jelena snakke om hvordan livet deres er i kirkeasyl her: