Et viktig kulturhus

Publisert 25.04.2012 av Carmen Botn. Endret 30.08.2012.

Tusenhjemmet aktivitetssenter i Bodø er en møteplass for mennesker på tvers av alder, utdanning og sosiale grupper.

TRESKJÆRERKLUBB: Tusenhjemmet Aktivitetssenter har flere klubber som en kan delta i. Her er noen av medlemmene i Treskjærerklubben.
STOR SAMFUNNSVERDI: Tove Johanna Fagertun mener det er en stor samfunnsverdi at folket har et sted å treffes.

Selv om Tusenhjemmet aktivitetssenter i utgangspunktet er for alle generasjoner er det et stort flertall av pensjonister som bruker stedet. Tove Johanna Fagertun, drifts- og utviklingsleder ved Tusenhjemmet, sier at de fleste som benytter seg av Tusenhjemmet er pensjonister, og at stedet er en stor satsning for kommunen når det kommer til eldreomsorg. Fagertun sier at selv om den største andelen er pensjonister, ønsker de å få flere yngre hit også slik at det blir en større miks av alder, språk, sosiale grupper og kulturell bakgrunn.


Demokratisk prosess

- Først og fremst er Tusenhjemmet et kulturhus hvor folk i alle generasjoner kan treffes og gjøre ting sammen, noe som det er en stor samfunnsverdi i, sier Fagertun.

Det er tre faste ansatte og 40 frivillige som jobber ved Tusenhjemmet og de fleste av de frivillige er også pensjonister. Oppgavene de utfører er alt fra revisjon og regnskap til undervisning og salg i butikken på huset. De frivillige blir satt på de jobbene som de selv ønsker på bakgrunn av tidligere erfaringer og hva de ønsker å lære mer om. Fagertun sier at det er de frivillige og menneskene som benytter seg av Tusenhjemmet som bestemmer hva Tusenhjemmet skal tilby, noe som hun mener er svært viktig.

- Et av hovedpoengene er at det skal være en demokratisk prosess hvor de som faktisk bruker stedet får bestemme hvordan ting skal være, og dette skjer gjennom en ressursgruppe vi har som består av frivillige. Vi samarbeider også med mange i lokalmiljøet som for eksempel skoler, pensjonistforeninger, kulturhuset, kommunen og frivillige organisasjoner. Vi har også et samarbeid med Bodø Ungdomsråd som arrangerer dialogkafé, hvor folk kan treffes og diskutere aktuelle temaer, sier Fagertun.

FRIVILLIG: Pensjonist Kirsten Lind jobber som frivillig på Tusenhjemmet.

Frivillig
En av de frivillige som jobber her er Kirsten Lind som jobber ved sentralbordet i resepsjonen et par ganger i måneden, i tillegg til noen ekstravakter. Lind begynte å jobbe her etter at en tidligere arbeidskollega tipset henne om Tusenhjemmet, og hun har nå jobbet her siden litt før jul.

- Jeg trives godt med jobben og det beste med den er følelsen av at man er til nytte og har noe å gjøre og bidra med. Det sosiale er også veldig bra fordi en kommer seg litt ut og får treffe andre mennesker, spesielt når man bor alene, sier Lind.

- Fantastisk tilbud
Hver dag arrangeres det ulike aktiviteter på Tusenhjemmet og på de travleste dagene er det rundt 300-400 mennesker inne på bygget samtidig. Aktivitetene som foregår her er mange, blant annet finnes det grupper innen trening, sang, dans, litteratur, håndarbeid, drama og treskjæring. I tillegg holdes det en rekke foredrag og kurs her som er åpne for alle.

Kunst:
Bård Rødås har jobbet med denne stolen siden før jul. Nå mangler den bare sete og rygg.

Bård Rødås er med i treskjærerklubben og har vært med i gruppen i tolv år. Klubben treffes tre ganger i uken og lager alt fra små gjenstander som skrin, klokker og skoskje, til større ting som kister og stoler.

- Dette er et helt fantastisk tilbud for oss pensjonister. Jeg lærte treskjæring av å gå på et kurs her på Tusenhjemmet, også har jeg lært mer etter hvert som jeg har prøvd meg fram. Vi skaffer det meste av utstyret selv, men huset har også en del utstyr som vi kan benytte oss av, sier Rødås.