Alle kommuner i Nordland er varslet om situasjonen i Bodø: – Vi har satt krisestab

ØVELSE ØVELSE ØVELSEStatsforvalteren i Nordland deltar i lokal redningssentral.

– Vi har satt krisestab og kriseledelse, og vi støtter politiets og Bodø kommunes arbeid, sier Asgeir Jordbru, fylkesberedskapssjef ved fylkeskommunen.

Alle kommunene i Nordland, og bedt kommunene om å iverksette deres psykososiale team.

Hendelsen ved nord universitet onsdag morgenen, som betegnes som et terrortrussel påvirker også beredskapen i Fauske kommune.

Nettavisen Nettopp har vært i kontakt med Fauske kommune for å høre hva som skjer der og hvilke tanker informasjonsansvarlig for kriser i Fauske, Gull Pedersen gjør seg i forhold til situasjonen i Bodø.

– Vi er ikke kjent med at noen personer fra Fauske er involvert i hendelsen, og følger situasjonen fortløpende. Det gjøres foreløpig ingen ekstraordinære tiltak i Fauske, sier informasjonsansvarlig i kriser i Fauske Gull Pedersen, men vi følger situasjonen fortløpende.