Blå og grønn: - Til slutt er alt politikk

Bent-Joacim Bentzen (Sp) til høyre var en av de unge politikerne som hadde tatt turen til Samfunnets valgvake mandag kveld.

Under mandagens valgvake på Samfunnet ble mange forskjellige meninger og synspunkter som ble ytret.

Etter første prognose så man tendensen til at det ville bli et rødgrønt flertall med Arbeiderpartiet i spissen. Noen i salen på Samfunnet jublet, andre derimot var kanskje ikke like glad. Politikk berører alle som bor i Norge, og noen er kanskje mer interesserte enn andre.

Nettavisen Nettopp har snakket med to unge politikere om hvorfor de ble så interessert i politikken.

Framskritt med Fremskrittspartiet

På mandagens valgvake møtte vi en ung herremann med navn Vegard Henriksen (21), ikledd dress med en nål som ligner på et eple. Vegard er nestleder i Fremskrittspartiet i Bodø, og utenom politikken jobber han som sykehustransportsbetjent.

Spent: Vegard Henriksen er spent på valget. Foto: Markus Hansen

Men hvordan ble han egentlig interessert i politikk?

- I 2013 på skolen syntes jeg det var for dårlig dekning av valget. I samfunnsfag kunne man hatt mye mer om det, mener Vegard.

Videre spør vi om hvorfor han valgte partiet sitt og om noen av hans synspunkt på hva som er viktig i politikken.

- Frp passet perfekt for meg på grunn av deres syn på skatt og avgift. En enklere hverdag for folk flest, sier Vegard.

Vi spurte også kjapt om hva han syntes om valget etter første prognose.

- Kvelden er fortsatt ung, vi er optimistiske, forteller en smilende Vegard.

Politikk betyr alt, alt er politikk.

Vegard Henriksen
Framtidens Norge, kledd i grønt

Vi tok også en prat med en som kanskje heller kler seg i grønt ovenfor blått. Nemlig Bent-Joacim Bentzen (30) som er en lokal fulltidspolitiker og medlem i Nordland fylkesråd. Partiet hans er Senterpartiet.

Tydelig signal: Bentzen mener at det er et tydelig signal om hva som kommer til å bli utfallet ved årets valg. Foto: Markus Hansen

- Jeg har vært heltidspolitiker siden 2016-2017 og kan vel si at jeg har vært engasjert helt siden 2006. Jeg har en visjon om hvordan framtidens Norge burde være, sier Bent.

Videre forteller han:

- Politikk handler om folket, og vi som politikere er et verktøy for folket og deres ønsker.

- Hvorfor valgte du Sp og hva er det viktigste for deg i politikken?

- Det er for meg forsvarspolitikken. Den truer visjonen om hvordan samfunnet burde være, forteller Bent.

Han har tidligere vært i Forsvaret, og det er klart at dette er et tema som står sentralt for han.

Til slutt spurte vi ham hva han syntes om valget etter første prognose.

- Så langt, så bra. Vi har hatt størst framgang, og det er et tydelig signal.

Slutten på en blå regjering

Kvelden endte med flertall på rød side, med Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre som ny statsminister i Norge. Senterpartiet endte med 28 seter i Stortinget, og Fremskrittspartiet med 21.
De neste fire årene vil regjeringen trolig bestå av det Støre kaller sin superregjering bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti.