Dette er de unges hjertesaker

Unge velgere har blitt mer og mer politiske aktive. De ble derfor viktige i årets valg, men hva er egentlig de viktigste sakene for de unge?

Her kan du lese hva noen av studentene som var til stede på valgvaken på Samfunnet sier er den aller viktigste saken for dem. Noen syntes det var vanskelig å bare velge én sak, mens andre visste raskt hva som var den viktigste saken for dem.

Jule Bullgård (19 år)

" Jeg tror hjertesaken min må være velferd i skolen og elevens velferd"

Jule Bullgård
Jule er førsteårsstudent på Nord Universitet i Bodø. Foto: Ida Sofie Sæter

Velferd og skole

Velferd og skole har vært et tema som har vært svært sentralt i politikken. Et brennpunkt på landsbasis har lenge vært den omstridte fraværsgrensen. Noen mener at fraværsgrensen er bra for landet, og fanger opp de som sliter med å komme seg på skolen. Andre mener derimot at fraværsgrensen skaper problemer og at de svakeste faller av, siden den da skaper enda mer press på de unge.

Emilia Hegg (19 år)

"Den aller viktigste saken for meg i årets valgkamp er likestilling, spesielt økonomisk likestilling."

Emilia Hegg
Emilia Hegg går internasjonale relasjoner. Hun koste seg på valgvake. Foto: Ida Sofie Sæter

Likestilling

Økonomisk likestilling som tema er også noe som ofte kommer opp i politikken. Lik lønn for likt arbeid mellom menn og kvinner er et tema som er viktig for mange. Likestilling generelt er også som et tema som står svært sentralt blant de fleste i befolkningen.

Håvard Dragland (20 år)

"Det er vanskelig å bare velge én sak, men det må nok bli grønn industripolitikk som er den aller viktigste saken for meg"

Håvard Dragland
Håvard er fag- og kvalitetsansvarlig for studentforeningen Inter. Foto: Ida Sofie Sæter

Grønn industri

I en verden der miljø blir mer og mer sentralt, i overgang til både el-biler og el-busser og et generelt større fokus på miljøvern og klima, er det ikke en overraskelse at miljø står så sterkt i politikken som det gjør. Industrien står som hovedsynder på verdensbasis når det kommer til klimakvotene. Grønn industri er en en viktig faktor for å bli en grønnere verden.

Siri Skorstad (21 år)

"Hjertesaken min er miljø og klima"

Siri Skorstad
Miljø: Siri er som mange andre unge opptatt av å ta vare på miljøet. Foto: Ida Sofie Sæter

Marte Fjelldal (26 år)

"Jeg har to saker som er viktig for meg, den ene er miljøpolitikk og den andre er helsepolitikk. Abortloven, altså kvinners rett til å ta abort er spesielt viktig for meg innen helsepolitikken"

Marte Fjelldal
Marte hadde to viktigste saker som hjalp henne da hun skulle velge hvem hun skulle stemme på i år. Foto: Ida Sofie Sæter

Anne-Berit Runolen (26 år)

"Miljøpolitikk er veldig viktig for meg, sammen med skole og barnehage-velferd. "

Anne-Berit Runolen
Anne Berit hadde raskt svar på spørsmål om hva som var de viktigste sakene hennes i politikken. Foto: Ida Sofie SæterKlima og miljø

Miljø er hjertesaken som kommer opp flest ganger under intervjuene, og de unge er engasjert i miljøpolitikken. Det er tydelig de unge ønsker en grønnere klimapolitikk, og ønsker å verne miljøet vårt. Klimapolitikken blir viktigere og er et brennpunkt i norsk politikk. Klima har også vært en av sakene som har vært mest diskutert under debattene nå, og det vises at dette har satt preg på flere av de som ble intervjuet.