Ekstremværet «Frank» herjer i Nord

Stormen har startet sine herjinger med svært sterke vindkast. Flere husstander mangler strøm og bredbånd. Politiet i Nordland melder på Twitter at de oppfordrer folk til å holde seg hjemme og ikke utsette seg selv, eller andre for unødvendig fare.

Ekstremværet «Frank» har startet sine herjinger i Nordland og Troms og Finnmark. Ifølge meteorologisk institutt skal ekstremværet holde på frem til kveldingen fredag. Det vil fortsette å blåse mye fredag kveld og utover lørdag, men ikke til det ekstreme, sier vakthavende meteorolog John Austrheim hos Værvaslinga for Nord-Norge.

Hva kommer uværet av?

– Uværet kommer av at det er veldig stort trykkforskjell mellom et stormsenter som ligger i Nordsjøen, og høytrykk som ligger nord for Svalbard. Når det er så stort trykkforskjell, blir det veldig stor fart på vinden i området mellom. Når denne vinden passerer over fjellene i blant annet Nordland, så dannes det bølger i luftstrømmen som kan slå ned og gi veldig kraftige vindkast på enkelte steder, forklarer Austrheim.

Det er meldt ekstremvarsel både i Nordland og Troms og Finnmark. Men enkelte steder vil få mer vind enn andre, ifølge Austrheim.

– Det finnes steder som blir hardere rammet enn andre, men dette er ikke så lett å si nøyaktig hvor det slår til. Det varierer litt fra gang til gang, og det er små variasjoner i vindretning og styrke som gjør veldig stort utslag, akkurat der disse vindkastene slår til. Men dette er erfaringsmessig på steder som ligge litt i le av høye fjell. Dette fordi når luftstrømmene passerer over fjellet, kan det plutselig slå ned på le siden og gi skader på grunn av kraftige kast, sier han.

Austrheim kunne fortelle at allerede kl. 12.45 torsdag var det målt svært sterke vindkast på godt over 40 m/s i Sandnessjøen. Det på en høyde som er 300 fot, dette er altså bare knapt 100 meter over havet.

Her er de kraftigste vindkastene i Nordland og Troms det siste døgnet. Dette er bare stasjoner i lavlandet, det vil si at i fjellet er det kommet mye kraftigere vindkast. Blant annet i fjellet i Troms hvor det er målt 53 m/s. Illustrasjon: Meteorologisk institutt

Austrheim mener at ekstremværet "Frank" ligner veldig på et ekstremvær som var bare noen år tilbake.

– Dette ekstremværet ligner veldig på ekstremværet for noen år siden som het «Ylva», det har samme vindretning og styrke, sier Austrheim.

«Ylva» var ekstremværet som rammet Nordland og Troms i 2017. Ifølge ekstremværrapporten til meteorologisk institutt førte «Ylva» til 2000 skader og erstatninger på rundt 150 millioner kroner. I tillegg kommer skader på biler og båter. Det var både små og store skader, men de fleste var mindre skader.