Førstehjelpskunnskap begrenset omfanget

Øvelse - øvelse - øvelse: Sykepleierstudentene , Mari (32) og Amanda (20) var om bord da ulykken skjedde. At det var så mange med førstehjelpskunnskaper mener de var avgjørende for at skadeomfanget ikke ble større.