Himmelfenomen i vente

Slik ser det ut når månen glir over solen under en formørkelse. 

Om man ser opp på himmelen den 25. oktober, kan man få med seg en flott opplevelse. Da glir nemlig månen inn mellom jorden og sola, og skaper en delvis solformørkelse.

Fenomenet oppstår når månen kommer mellom jorda og sola, hvor den enten helt eller delvis skygger for sola. Solformørkelser opptrer når jorda, månen og sola befinner seg langs en rett linje.

-Midt på dagen den 25. oktober vil solformørkelsen inntreffe. Den vil vare i omkring to timer og et kvarter. De eksakte tidene og formørkelsesgraden varierer med hvor man befinner seg i Norge, forteller Jan-Erik Ovaldsen.

Jan-Erik er utdannet astronom, og har studert astronomi ved Universitetet ved Oslo. Han driver nettstedet «Himmelkalenderen», hvor han skriver om astronomi og aktuelle himmelbevegelser som kan sees fra jorda.

Lengre Nord, jo bedre

Formørkelsen oppleves som størst om man befinner seg nordøst i landet. I Bodø vil formørkelsesgraden være opptil 51%, og Ovaldsen forklarer så lenge man ser solen, vil man kunne oppleve dette.

Jan-Erik Ovaldsen forklarer at naturen ikke vil påvirkes stort under formørkelsen. Foto: privat

-Så lenge man ser solen kan formørkelsen oppleves. Den er synlig i hele Fastlands-Norge, samt sørspissen av Svalbard.

Delvis fase vil starte klokken 11:05 i Bodø, før den når maksimal fase klokken 12:10. Klokken 13:16 vil formørkelsen begynne å forsvinne.

Naturen påvirkes lite

Tiltrekningskraften til jorda, månen og solen er noe som påvirker vannstanden på planeten. Derfor er det tenkelig at slike begivenheter kan virke inn på naturen.

-Det blir ikke mørkt ved delvis solformørkelse som denne, så naturen påvirkes lite eller ingenting.

-Hva med tidevannet?

-Tidevann for eksempel skyldes gravitasjonspåvirkningen fra månen og sola. Siden disse to står i linje ved formørkelser, blir flo og fjære større enn normalt. Men akkurat den samme opplinjeringen/geometrien opptrer hver eneste gang der er nymåne, så det er ikke formørkelsen i seg selv som forsterker tidevannet.

Et fenomen som skjer flere ganger i året

Pål Brekke er fagsjef for romforskning ved Norsk Romsenter. Han kan fortelle at en slik hendelse forekommer noe ofte.

-Dette er et fenomen som skjer et par ganger i året. De fleste formørkelsene er bare delvis, hvor da sola ikke dekkes fullstendig, sier Brekke.

Fagsjef, Pål Brekke fra Nors Romsenter. Foto: Norsk Romsenter

Brekke har selv reist både innen- og utenlands for å oppleve solformørkelser, og kan fortelle at solformørkelsen som vil skje den 25. oktober, er den største på 7 år.

-Det er ikke lenge siden dette skjedde sist, hvor den siste forekom i april. Denne delvis solformørkelsen er derimot den største vi har hatt siden 2015, sier han og tilføyer:

-Det folk venter enda mer på er den totale solformørkelsen. Problemet der er bare at det ikke vil skje før i 2061, og skal man se den må man reise til for eksempel Svalbard.

-Ha klart utstyr

For spesielt interesserte er begivenheten som vil skje den 25. oktober mulig å observere. Ovaldsen kommer konkrete tips om man ønsker å få med seg formørkelsen.

-Ha klart utstyr for å se på sola med. Det enkleste og billigste er solformørkelsesbriller, eventuelt et godkjent solfilter hvis man er i besittelse av kikkert eller teleskop.

Han poengterer at det er svært viktig å ha riktig utstyr om man skal se direkte på solen, da skadene kan være omfangene.

-Det er ekstremt viktig å understreke at man aldri må se direkte på sola uten godkjent solfilter. Uten riktig utstyr risikerer man umiddelbar og permanent øyeskade, eller i verste fall blindhet, avslutter han.