Historisk valgresultat for Senterpartiet

3. kandidat for Nordland Senterparti, Trine Fagervik er fornøyd med valgkampen

Etter et hektisk år med høye fjell og dype daler, endte Senterpartiet opp med å gjøre et historisk godt valg i Nordland.

Vi kommer inn på valgvaken til Senterpartiet minutter etter at de første prognosene har kommet inn. Valgkampgodteriet flyr veggimellom og stemningen er mer preget av forløsende latter, enn spenning. Der senterpartiet nasjonalt gjør et godt valg med 13,6% gjør de det beste valget i etterkrigstiden lokalt med 21,4% i Nordland.

Trine Fagervik, 3. kandidat for Nordland Senterparti, startet som fylkesleder en uke før landet stengte ned. Nå forteller hun ivrig om hvordan høstens valgkamp har vært.

-Vi har hatt et stort fokus på at vi skal nå over store områder, og bli godt kjent. Etter halvannet år med Corona og mye hjemmesitting var det et stort behov for å komme seg ut og møte folk. For min del ble jeg fylkesleder for halvannet år siden og da stengte jo landet ned uka etterpå. jeg fikk liksom ikke dratt ut og møtt noen. Man måtte ta til takke med at det ble med mange møter på teams.

Hektisk start på valgkampen

Trine forteller at hun har hatt en lærerik valgkamp.

-Vi startet valgkampen i juni med lagbygging der vi skulle ut og møte alle lokallagene. Da var vi innom absolutt alle 41 kommunene for å møte meningsfellene våre, og da kjørte vi faktisk hele Nordland rundt. Vi starta her i Bodø, så dro vi opp til Lofoten, Røst og Værøy, før vi kjørte Ofoten nedover. Deretter nedover langs E-6 helt ned til Trøndelag før vi tok riksveien opp igjen. Når man kjører hele fylket i et strekk får man virkelig oppleve avstandene i landsdelen vår. Det er langt fra Blindalen til Andøya. Kjempestore avstander. Vi har møtt bedrifter. Vi har møtt folk som forteller om hvordan det er å være litt utenfor det sentrale Norge. Folk som forteller om hvordan de har opplevd sentralisering over tid og som er veldig klar for et regjeringsskifte.

Føler seg privilegert

Trine sier at hun er privilegert som har fått denne muligheten som fylkesleder.

-Det har vært helt fantastisk. For min del som fylkesleder og 3. kandidat for Nordland Senterparti føler jeg meg veldig privilegert som får lov til å reise rundt og møte folk og bli bedre kjent. Én ting er om hvorvidt man kommer inn på Stortinget, men jeg skal jo fortsatt være fylkesleder for Nordland Senterparti. For min del har det vært veldig verdifullt å bruke tiden med lokallagene, og det har i det hele tatt vært en veldig fin valgkamp.

Fra opposisjon til posisjon

Det som blir viktig i regjering er å gjennomføre tiltak som raskt vil få effekt for folk i distriktet ifølge Fagervik.

-Kutt i fergepriser. Reduserte flybilletter, og ikke minst bedre kommuneøkonomi. Det har de siste årene blitt gjennomført mange små reformer i inntektssystemene til kommunene som har gjort at veldig mange kommuner har fått det veldig vanskelig. noen store kommuner har fått mer penger, men andre kommuner, og de aller fleste i Nordland har fått det vanskeligere. Det å raskt få gjort noe med den fordelingen blir veldig viktig.

Dessuten er hun opptatt av skole, og tiltak for å gjøre livet lettere for unge. Ellers ser det ut til at man i det hele tatt blir engasjert i mye som fylkesleder.

Ser lyst på framtiden.

Det som er Fagerviks fokus nå, uavhengig av om noen fra Nordland Senterparti kommer inn på stortinget eller ikke, er at de har gjort et brakvalg.

-I Nordland går vi mest opp av alle partiene, og selv om vi ikke er det største partiet, går vi veldig fram. Det er en fantastisk tillitserklæring fra velgerne våre som har tro på den politikken vi ønsker å føre, avslutter Trine Fagervik.