Hva truer Norge i dag?

TRUSSELBILDET: Per Erik Solli er seniorrådgiver ved Nord universitet og pensjonert oberst fra Luftforsvaret. Han forteller at et militært angrep fra Russland ikke er sannsynlig men at Russland har andre metoder for å svekke Norge. Foto: Amalie Moen Eidet

Konflikten over Taiwan kan blusse opp. Hvis Kina går inn og USA følger etter, hvilke konsekvenser vil det få for Norge? Kan vi stole på det norske forsvaret til å forsvare oss hvis USA retter fokuset vekk fra Europa? Og på hvilken måte kan Russland svekke Norge?