Innfører nytt krav fra nyttår - vil redusere risiko for brann

Iris Salten innfører nye krav til gjennomsiktige søppelsekker. De håper det kan redusere risiko for brann.

Fra 1. januar 2024 blir Iris Salten sine kunder nødt til å bruke gjennomsiktige avfallssekker når de leverer avfall på sitt lokale avfallstorg.

- En gjennomsiktig sekk skal gjøre det enklere å gjøre en mottakskontroll på avfallet, forklarer Monica Novik Tennfjord, daglig leder i Iris Service AS.

- Våre driftsoperatører har som oppgave å gjøre det vi kaller en mottakskontroll på alt avfall som leveres. Det vil si at man ser over avfallet som skal kastes, og veileder kunder til riktig container, forklarer Tennfjord i en pressemelding.

Nye krav

- Vi har nylig gjort en gjennomgang av avfall fra tre containere med restavfall fra tre ulike miljøtorg. Vi ser at det er mange som har begynt å bruke blank sekk, og vi regner med at denne overgangen skal gå veldig fint. Man kan selvsagt også levere avfallet løst om man ønsker det, poenget er at det skal være enkelt å gjøre en mottakskontroll.

Iris Salten var tidlig ute med å varsle endringen, og over nyåret blir det altså et krav å bruke gjennomsiktig sekk når du leverer avfall.

- Det vi også ser er at det fortsatt er over 40% av avfallet som havner i restavfallscontaineren på miljøtorget som ikke er restavfall. Dette tenker vi er et godt bilde på at våre ansatte må ha mulighet til å veilede kunden til riktig sortering, og enkelt kunne se over avfallet som skal leveres, sier Tennfjord.

Iris ønsker med dette tiltaket å sørge for at farlig avfall og elektronikk ikke havner sammen med annet avfall. Dette fordi slikt avfall kan øke risiko for brann.

- I løpet av et år kan det brenne i restavfallshallen vår mellom 30 og 35 ganger. I de aller fleste tilfellene skyldes det brannfarlig avfall som har havnet sammen med restavfall forklarer Tennfjord.

- Gjennomsiktige sekker gjør det mulig å få øye på farlig avfall, og rettlede kunden til hvor på torget dette skal leveres, legger hun til.

Vanlig praksis

Tennfjord understreker at dette tiltaket vil innføres over hele landet, og ikke bare i Salten-området

- Nei, dette er en helt vanlig regel hos de fleste norske renovasjonsselskap, som ble innført for første gang i Oslo i 2018, og etter dette har det blitt vanlig praksis over hele landet.

Innføringen av gjennomsiktige sekker har allerede ført til endring. Renovasjonsetaten i Oslo opplevde i 2020 en halvering av mengden farlig avfall. De mener det er en direkte konsekvens av innføringen av gjennomsiktige plastsekker.

- Oppsummert er det altså tre viktige grunner til at vi nå ber alle i Salten om å slutte å bruke svarte sekker og begynne å bruke gjennomsiktige sekker: Tryggere arbeidshverdag for de ansatte som skal håndtere avfallet, sikre forsvarlig behandling av farlig avfall og sørge for god veiledning av kunden slik at vi sammen får til best mulig sortering, sier Tennfjord i pressemeldingen.

Hun avslutter med å understreke hvor viktig det er å sortere avfallet, og at det gagner både kunden og Iris.

- Vi tar kun betalt for avfall som er definert som restavfall. Andre avfallstyper er gratis å levere til torget. Den sorteringsjobben du gjør før du besøker oss sparer dermed både pengeboka, og man sørger for at en større andel av avfallet som leveres inn kan gjenvinnes eller gjenbrukes.