- Lærerstreiken er tung, men nødvendig

Ingen tvil om at den pågående streiken påvirker elever, men lærerne har en god sak.
PÅ VAKT: Streikevakter ved Bodin Videregående Skole. Fra venstre Rune Bentsen, Heidi Bjarmann og Roberto Diaz. Foto: Preben Bråstad

Dette er en kommentar , skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter flere år med amputerte skoleår grunnet koronapandemi, er enda et skoleår i fare for å bli amputert grunnet den pågående lærerstreiken. Men også denne gangen er det gode grunner til det.
Mandag 19. september er det tatt ut totalt 8.200 lærere i streik. Dette er enda en opptrapping etter flere måneder med forhandlinger. At dette er tungt for elever, og da spesielt de flest sårbare er det ingen tvil om, men det bør være forståelse for lærernes fortvilelse.
Det stilles store krav til at lærerne skal ha ansvar for så mye mer enn bare undervisning, men også deres psykiske helse. Hvordan kan de stilles til ansvar for dette, når de tross alt har en «normal» 8-15 arbeidsdag?


Mange sier at dette går utover elevers rett til opplæring, og dette er helt klart sant, men samtidig har også lærerne, som alle andre arbeidstakere, den fulle lov til å streike når de er i en arbeidskonflikt.
Vi har altså to rettigheter som strider mot hverandre her, men når kan man si at den ene rettigheten overstyrer den andre?

«Elevene er de som blir skadelidende av dette», men samtidig så vil vel også de samme elevene være de som tjener på at lærere kompenseres i god nok grad med tanke på jobben som legges ned.
Lærerne påstår på sin side at 40.000 med lærerutdanning ikke lenger jobber i skolevesenet, hvor KS påstår at av 33.000 med lærerutdanning som ikke jobber i skole, så jobber fortsatt 40% av disse innenfor undervisning.

For å vise til hvilke forventninger som stilles til lærerne kan vi ta utspillet fra Lars Berntzen ved Amalie Skram Videregående i Bergen. Han sier – «Vi har elever som kan gå i psykose og bli innlagt på psykiatrisk sykehus. Det er fare for akuttinnleggelser. Vi er der
Dette viser med ganske kraftige ord at læreres ansvarsområder strekker seg langt forbi undervisning.

Alle er tjent med at lærere kommer tilbake på skolen, men jeg tror ingen er tjent med at de kommer tilbake under samme omstendigheter som før streiken.
For å si det som streikerne sier det – «Skal dere satse på elevene, må dere satse på lærerne!»