Leger reagerer - Feil vaksineprioriteting

Bør helsepersonell med høy risiko for å bli smittet, og med stor sannsynlighet for å smitte videre vaksineres først?

Kathrine Dahl (52) er avdelingsleder på kjevekirurgisk poliklinikk på Ullevål universitetssykehus. Dahl mener helsepersonell bør prioriteres tidligere i køen.Alvorlig smittede vil være avhengig å få hjelp av helsepersonell. I tillegg møter ansatte mange ulike mennesker i løpet av en dag, og kan derfor videreføre smitte.

Tidligere presenterte regjeringen rekkefølgen for vaksineringen. Da ble det klart at regjeringen vil prioritere personer i sykehjem og de aller eldste tidlig i vaksinasjonsforløpet, slik en ekspertgruppe rådet FHI for kort tid siden.

Det reagerer avdelingsleder Kathrine Dahl på.

Må prioritere pasienter med lengre levetid

-Jeg mener vi må prioritere de som står i front i helsevesenet, og jobber med de sykeste COVID-19-pasientene. Dette gjelder både på sykehjem, intensivavdelinger og andre covid-enheter.

Etter at de eldste er vaksinert, vil andre eldre og personer med underliggende sykdommer vaksineres. Deretter skal ifølge regjeringens plan helsepersonell vaksineres.

Dersom situasjonen blir kritisk, og mener Dahl dette er feil prioritering.

-Ekspertgruppens forslag strider mot vanlig praksis ved epidemier. Det vanlige er at helsepersonell i viktig posisjon (med høy risiko for selv å bli smittet og å smitte andre) bør prioriteres når befolkningen skal vaksineres.


Feil prioritering: Kathrine Dahl mener helsepersonell bør prioriteres i vaksineringen. (Foto: Kathrine Dahl)

Dødsfall blant eldre

Kathrine mener det er skremmende med 23 dødsfall blant eldre vaksinerte på sykehjem. Dødsfall knyttet nært opp mot vaksinasjonen beviser ikke dødsårsaken, men kan være en mulig risiko for eldre.

Personer med underliggende sykdommer har også et svekket immunforsvar. Dermed kan vaksinen være en risiko for dem også.

Flere land har også observert dødsfall kort tid etter vaksinasjon blant alvorlige syke eldre.

FHI venter fortsatt på en mer utfyllende rapport fra det europeiske legemiddelkontoret EMA i slutten av januar.

-Områder med høyt smittepress er mer utsatt for en overbelastet helsetjeneste. Dessuten er smitteverntiltakene strengest i disse områdene, og en vaksine vil gjøre stor nytte der smitten er størst, sier Dahl.