Marthe (27) er en del av den dystre utviklingen: – Det er ikke tid til å gjøre det en lærer egentlig skal gjøre

Marthe Følvik sluttet som lærer etter fire år. Hun mener lærere i dag ikke får nok tid til å gjøre det jobben egenlig handler om. Foto: Privat

Marthe Følvik (27) er en av mange nyutdannede lærere som har gitt seg i lærerjobben innen fem år etter fullført utdanning.

I en studie fra KS tilbake i 2015 kommer det frem at 33 prosent eller én av tre nyutdannede lærere slutter i løpet av de fem første årene i yrket.

Tallene er for øvrig ikke særlig lystige for gjennomføringsgraden utdanningen heller. Èn av tre lektorstudenter hopper av underveis, de fleste i løpet av det første året, skriver Khrono.

– Mange får sjokk

Marthe Følvik fra Bodø er en del av den negative statistikken. I 2017 var hun ferdig utdannet lærer og gikk løs på læreryrket med stor iver.

Fire år senere har hun sluttet i lærerjobben. Det har også flere av hennes medstudenter som gikk ut av samme kull.

Denne høsten bestemte Følvik seg for å slutte som lærer på Østbyen skole da hun ble tilbudt jobb som journalist i Avisa Nordland. Det valget tok hun av flere grunner.

– Det var litt tilfeldig. Jeg har jobbet litt som frilanser for Bodø Nu tidligere og fikk mersmak for journalistyrket. I tillegg var det gøy å kjenne på at jeg mestret noe annet enn lærerjobben. Jeg følte det var mye med lærerjobben som gjorde at jeg ikke fikk gjøre det jeg egentlig ønsket - å være en god lærer som fokuserer på undervisningen og elevene. Det var så mye annet som stjal tid.

– Hva tror du er grunnen til at mange nyutdannede lærere slutter så tidlig?

– Det er flere faktorer på at folk slutter så tidlig tror jeg. For det første er det mye i lærerhverdagen som ikke kommer godt nok frem i praksisperiodene på utdanningen. Du får bare en liten del av hele pakka, og mange får sjokk av hva det innebærer å være lærer når de først går ut i jobb.

Fikk vann over hodet

Marthe jobbet som kontaktlærer det siste året på studiet og følte seg veldig klar for å gå ut i jobb.

– Jeg var kjempemotivert, men jeg tror ikke helt jeg visste hva jeg kom til da jeg begynte å jobbe. Så tror jeg det at mange slutter tidlig også handler om hvilken skole du begynner på som nyutdannet lærer og trivselen med andre kollegaer. Den sosiale biten er veldig viktig. Som ny har du fokus på undervisningen og at den skal være god nok, samt å tilpasse for elever og beholde kontakten med hjemmet.

– Den biten var jeg klar over. Men det var flere ting jeg ikke så før jeg kom inn i yrket som gjorde at jeg ikke fikk fulgt opp elevene så godt som jeg burde. Jeg fikk rett og slett vann over hodet.

– Hvilke ting da?

– Det er for eksempel veldig mye møtevirksomhet. Både mellom lærere, på sitt eget team og med ledelsen. Det er også mye papirarbeid som skal gjøres, en ting er IOPene ( tilpasset plan for elever som ikke følger normal undervisninsgplan), men i tillegg kommer halvårsvurderingene og årsrapportene.

– På min korte tid i lærerrollen har jeg også merket at foreldre krever veldig mye og tar mye av energien du egentlig burde brukt på kontoret og i klasserommet. Jeg følte at jeg ikke bare var lærer, men psykolog, litt politi og jurist. Som lærer får man veldig mange hatter på, som stjeler tida fra den jobben du egentlig er ment til å gjøre, mener 27-åringen.

Kompleks

Anita Karlsen er leder i Utdanningsforbundet i Nordland. Hun mener grunnen til at mange nyutdannede lærere ikke blir lenge i yrket er kompleks.

– Årsaken til at ikke mange nok lærere blir i jobben er nok kompleks.  En kollega, fylkesleder i Vestland, beskrev det en gang som «summen av alt som ikke er der». Kutt i skole og barnehage skaper større intensitet, raskere tempo og mindre tid til å løse utfordringene som dukker opp der og da på en kvalitativt god måte, forklarer Karlsen.

Hun trekker også frem økt mål- og resultatfokus som en av årsakene.

– Det tar bort tiden fra hver enkelt elev, slik at lærere oftere enn før opplever å ikke strekke til. Muligheten til å fokusere på det læreren opplever som viktig i den aktuelle elevgruppen kan fort forsvinne når krefter utenfra ønsker at læreren skal fokusere på enkeltelementer i for eksempel kartleggingstester som fort kan bli fokus i media.

Leder i Utdanningsforbundet i Nordland, Anita Karlsen, mener det er flere grunner til at mange nyutdannede lærere ikke blir i jobben. Foto: Arkiv/Avisa Nordland. Brukt med tillatelse.

Fylkeslederen for Utdanningsforbundet ønsker å understreke at flesteparten av nyutdannede trives godt i yrket.

– Først og fremst er det viktig for meg å si at læreryrket er både et flott, viktig og givende yrke. Vi skulle virkelig ønske at langt flere utdannede lærere blir værende i skolen. Lærerutdannede lærere er svært viktig for kvaliteten i skolen. Den pedagogiske kompetansen de får gjennom utdanningen er særs viktig, og den kvalifiserte klasselederen hever kvaliteten på både læring og klassemiljø, og derfor elevenes trivsel.

Øke lønna?

Som nevnt er KS-tallene fra 2015. På spørsmål om hvordan situasjonen er i dag svarer Karlsen følgende:

– I slutten av 2020 ble det gjort en undersøkelse som forteller at 53% av landets lærere har søkt eller vurdert å søke annen jobb de to siste årene. Aftenposten hadde en artikkel om dette. NRK fortalte i januar at 10.000 lærere jobber andre plasser enn i skolen her i landet.

Hva kan man gjøre for at flere nyutdannede lærere blir lenger i yrket?

– Fagforeninger fokuserer selvsagt på lønn. Det alene vil nok ikke være en fullverdig forklaring, men om en lærer er i tenkeboksen vil selvsagt et tilbud om en stilling med høyere lønn ha betydning for valget man tar. Og jo yngre man er, jo lettere vil det være å videreutdanne seg til slike stillinger.

– Alt i alt er det viktig at alle rundt skolen bidrar til at arbeidet i skolen verdsettes.
For lærerne gjør en utrolig god jobb. Det har vi ikke minst sett gjennom koronakrisen vi nettopp har vært igjennom, sier hun avslutningsvis.